Chroń swoje marki i reputację dzięki lepszemu łańcuchowi dostaw żywności, od pola do stołu.

Bezpieczeństwo i jakość żywności mają największe znaczenie dla Ciebie i wszystkich osób zaangażowanych w produkcję i dystrybucję produktów i usług spożywczych. Nasze innowacyjne podejście i zrozumienie zorientowane na klienta oznacza, że ​​możemy wywrzeć pozytywny wpływ na Twój biznes jako prawdziwie globalny partner, który rozumie szeroką gamę międzynarodowych standardów i przepisów, od źródła, podczas produkcji i dostawy.
 
Rozwiązania branżowe
Nasi globalni specjaliści z lokalną wiedzą specjalistyczną współpracują z Tobą, aby poprowadzić Cię przez sprawy istotne dla Twojej firmy. Nasz kompleksowy zakres usług oznacza, że ​​specjalizujemy się we wspieraniu wielu różnych gałęzi przemysłu w sektorze spożywczym, w tym mięsa, nabiału, miodu i ula, owoców morza, owoców i warzyw, żywności wygodnej, hotelarstwa i handlu detalicznego, aby pomóc ci stawić czoła wyjątkowym wyzwaniom, przed którymi stoisz.
 
Business Assurance
Opracowuj i wprowadzaj na rynek bezpieczne i wysokiej jakości produkty spożywcze szybciej, w najbardziej wydajny sposób i przy minimalnym ryzyku. Intertek może zapewnić kompleksowy zestaw usług wspierających Twój cel, niezależnie od tego, czy opracowujesz nowy produkt spożywczy, potrzebujesz specjalistycznych usług związanych z weryfikacją etykiet, czy też chcesz wykazać swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo żywności, minimalizując ryzyko oszustwa żywnościowego. Intertek może zapewnić Ci pełny program identyfikowalności, który pomoże Ci zarządzać łańcuchem dostaw.

Ubezpieczenie osób
Na każdym etapie procesu produkcji żywności pracownicy podejmują niezliczone decyzje, które wpływają na bezpieczeństwo i jakość żywności, a także na efektywność działań. Innowacyjne technologie szkoleniowe Intertek Alchemy, nagradzane materiały szkoleniowe i mobilne narzędzia coachingowe są używane przez wiodące firmy spożywcze na całym świecie. Intertek Alchemy pomaga oceniać, monitorować i doskonalić wiedzę, zaufanie i umiejętności pracownika.

Testowanie i analiza
Testowanie żywności jest integralną częścią efektywnej produkcji bezpiecznych produktów wysokiej jakości. Ponieważ przemysł spożywczy jest w coraz większym stopniu poddawany kontroli, testowanie w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia publicznego jest koniecznością. Aby zaspokoić Twoje potrzeby, opracowaliśmy szeroki zakres usług testowania żywności, w tym mikrobiologii, Campylobacter, usługi badania trwałości, analizy chemicznej i odżywczej, analizy żywieniowej, identyfikacji gatunków mięsa, alergenów, pozostałości i zanieczyszczeń, opakowań żywności, organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) , usługi analizy miodu i analizy sensorycznej. Laboratoria Intertek do testowania i analizy żywności znajdują się w Polsce (Helenów), USA, Kanadzie, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i regionie Azji i Pacyfiku.

Usługi inspekcyjne
Globalizacja i postęp technologiczny stworzyły złożony łańcuch dostaw żywności z licznymi i różnorodnymi zainteresowanymi stronami ułatwiającymi ten proces. Brak procesów monitorowania jakości, skomplikowane struktury logistyczne, metody postępowania z żywnością i inne czynniki mogą zagrozić bezpieczeństwu i jakości produktów spożywczych. Kontrola żywności może być wykorzystywana jako dedykowane narzędzie zarządzania jakością oraz jako punkt kontrolny do zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa towarów bezpośrednio w krajach, w których pozyskiwane są towary, na najwcześniejszym etapie etapu logistycznego.

Audyt i certyfikacja
Jako wiodąca na świecie jednostka certyfikująca bezpieczeństwo żywności, posiadająca akredytację dla uznanych na całym świecie programów. Dzięki partnerstwu z nqmi, będziemy wspierać cię i poprowadzić przez szereg efektywnych rozwiązań branżowych dla twoich potrzeb biznesowych, w tym testowanie i analizy, usługi inspekcyjne, audyt i certyfikację oraz usługi zapewniające, które zapewnią ci zaufanie do łańcucha dostaw. Aby uprościć kontrole regulacyjne i kontrole klientów, cyfrowe rozwiązanie raportowania Intertek Alchemy zapewnia natychmiastową weryfikację, która uszczegóławia zapisy szkoleniowe każdego pracownika, wyniki rozumienia, bezpośrednie działania i wszelkie działania naprawcze.

Powiązane usługi