Podstawowe i przemysłowe testy chemiczne i usługi regulacyjne w celu spełnienia standardów jakości i przepisów oraz optymalnej wydajności w całym łańcuchu dostaw.

Podstawowe i przemysłowe chemikalia są produkowane w ogromnych ilościach i są kluczowymi składnikami produktów używanych zarówno przez przemysł, jak i przez konsumentów. Obejmują one surowce chemiczne pochodzące z ropy naftowej (produkty petrochemiczne), podstawowe substancje nieorganiczne i produkty pośrednie do procesów chemicznych.

Zrozumienie procesów produkcji i składu chemicznego tych podstawowych chemikaliów jest ważne dla osiągnięcia celów redukcji kosztów i zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Nasi naukowcy testują i analizują podstawowe i przemysłowe chemikalia, które są stosowane w wielu branżach, takich jak chemikalia specjalne, polimery, agrochemikalia, farmaceutyki, detergenty, rozpuszczalniki, tekstylia i wiele innych. Testy obejmują skład chemiczny i właściwości fizyczne, przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami, w tym ASTM i ISO, a metody wewnętrzne pomagają w testach kontroli jakości, analizie śladów i problemach z zanieczyszczeniem.

Zapewniamy również kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie opracowywania i wdrażania strategii zgodności z przepisami dla nowych i istniejących produktów na całym świecie. Nasze usługi dotyczą wprowadzania nowych produktów, opracowywania danych, a także sprawdzania zgodności istniejących produktów z lokalnymi i globalnymi przepisami, dostarczanymi z Total Quality Assurance (Kompleksowego Zapewnienia Jakości).

Wsparcie Intertek dla procesu produkcyjnego obejmuje usługi bezpieczeństwa proszków chemicznych oraz doradztwo naukowe w zakresie wdrażania i monitorowania pomiarów on-line. Wiemy również, że zapewnienie długowieczności i bezpieczeństwa materiałów i infrastruktury zakładu to kluczowe priorytety. W Intertek nasi eksperci od korozji i nienaruszalności zasobów mogą zapewnić badania i konsultacje w zakresie obróbki chemicznej, kontroli korozji i chemii produkcji w celu promowania bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka awarii materiałów.

Aby ułatwić nawigację po złożonych łańcuchach dostaw i trasach dystrybucji, nasze usługi kontroli ładunku i audytu łańcucha dostaw mogą zabezpieczyć Twoje produkty i zminimalizować ryzyko.

Gdziekolwiek jesteś w łańcuchu dostaw, nasza sieć laboratoriów, możliwości i ekspertyzy Kompleksowego Zapewnienia Jakości są konsekwentnie dostarczane z precyzją i pasją do wspierania twoich badań lub produkcji, zapewniając, że twoje produkty i procesy osiągają optymalną jakość i wydajność.

Powiązane usługi