Kompleksowe zapewnienie jakości olejów i smarów poprzez badania, inspekcje, konsultacje prawne i usługi certyfikacyjne.

Oleje i smary napędzają globalną gospodarkę przemysłową. Zapewnienie spełnienia wymagań dotyczących jakości i trwałości pomaga utrzymać niezawodne działanie maszyn i innego sprzętu.

Od zakładu produkcyjnego do użytkownika końcowego, Intertek zapewnia pełen zakres usług testowania, certyfikacji, doradztwa regulacyjnego i inspekcji wspierających producentów i użytkowników przemysłowych i samochodowych olejów, smarów i innych płynów.

Klientom, którzy obsługują lub konserwują maszyny i systemy, zapewniamy pełen zakres usług monitorowania stanu oleju (OCM). Monitorujemy stan płynów stosowanych w urządzeniach o znaczeniu krytycznym w celu wykrycia potencjalnych awarii. Eksperci techniczni Intertek interpretują dane w celu dostarczenia informacji o wysokiej wartości, które umożliwiają naszym klientom podejmowanie w odpowiednim czasie decyzji dotyczących utrzymania ich aktywów.

Testy kontroli jakości smaru obejmują programy analizy smaru dla dużych, wysokowartościowych silników i układów napędowych, turbin, statków, pociągów, generatorów, platform morskich i innych cennych maszyn.

W sektorze motoryzacyjnym producenci paliw, smarów i silników korzystają ze światowej klasy usług testowych Intertek Automotive Research Laboratory. Jesteśmy liderem w testowaniu smarów znormalizowanych silników benzynowych i wysokoprężnych, wytrzymałości silnika i układu napędowego, testach trwałości i nie tylko.

Aby ułatwić globalny handel, eksperci Intertek w zakresie doradztwa regulacyjnego zapewniają również kompleksowe wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zgodności z przepisami dla nowych i istniejących produktów na całym świecie. Oferujemy usługi związane z wprowadzaniem nowych produktów, opracowywaniem danych, a także sprawdzanie zgodności istniejących produktów z lokalnymi i globalnymi przepisami.

Powiązane usługi