Bezpieczna zgodność i całkowite zapewnienie jakości (Total Quality Assurance) Państwa przesyłek jest gwarantowane dzięki doświadczeniu Intertek. To sprawia, że mogą Państwo skoncentrować się na sprzedaży produktów i podstawowej działalności w docelowych krajach importujących i eksportujących.

Programy oceny zgodności gwarantują konsumentom, markom i firmom, że produkty spełniają normy regulacyjne krajów importujących. Niebezpieczne i zawodne towary mogą być szkodliwe dla zdrowia lub mienia konsumentów, mogą też generować koszty związane z wycofaniem produktu, roszczeniami o odszkodowanie oraz prowadzić do utraty reputacji marki.

Aby skutecznie przejść odprawy celne w krajach, w których wdrożono CAP, firmy prowadzące wymianę handlową z tymi państwami muszą dostosować się do wymagań wskazanych programów. Nieprzestrzeganie powyższego może skutkować poważnymi opóźnieniami w odprawie towarów, karami, a nawet zwrotem przesyłek.

Certyfikacja świadczona przez Intertek pomaga w spełnieniu standardów krajów importujących, zapewniając sprawną odprawę celną oraz gwarantując konsumentom jakość i bezpieczeństwo importowanych towarów. Intertek ma wiedzę specjalistyczną uzyskaną podczas przeprowadzania większej liczby ocen zgodności w dłuższym okresie niż jakakolwiek inna akredytowana organizacja. Znajduje to potwierdzenie w ponad 2 milionach certyfikatów i raportów z testów wydanych na całym świecie. Total Quality Assurance (Całkowite zapewnienie jakości).

 

Usługi powiązane z eksportem i importem Intertek: