Usługi firmy Intertek w zakresie polimerów i tworzyw sztucznych mogą pomóc Ci ulepszyć i zakwalifikować materiały i produkty oraz spełnić światowe wymagania prawne.

W łańcuchu dostaw polimerów i tworzyw sztucznych napotyka się szereg wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, jakości, procesu, zgodności z przepisami, wydajności i cyklu życia. Niezależnie od tego, czy jesteś podstawowym dostawcą chemikaliów, dostawcą dodatków, konwertera, dystrybutorem lub użytkownikiem końcowym, pokonanie tych wyzwań może zapewnić Twojej firmie znaczącą przewagę handlową.

Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia w branży polimerów i tworzyw sztucznych nasi naukowcy dysponują wiedzą, która pomoże Ci ulepszyć i zakwalifikować materiały i produkty. Nasza wiedza na temat kompleksowego zapewniania jakości, dostarczana z precyzją, tempem i pasją, umożliwiająca bezpieczną jazdę do przodu.

Testy fizyczne i mechaniczne tworzyw sztucznych
Usługi testowania polimerów i tworzyw sztucznych obejmują właściwości fizyczne, termiczne, reologiczne, optyczne, starzenie się, barierę, powierzchnię, łatwopalność i właściwości mechaniczne, które identyfikują właściwości surowców lub polimeru i czy spełniają specyfikację. Nasz wgląd pomoże ci zrozumieć, w jakim stopniu materiały są odpowiednie do zastosowania i jak się starzeją.

Badania chemiczne polimerów i tworzyw sztucznych
Nasi eksperci mogą doradzać w zakresie opracowywania receptur, deformacji materiałów konkurenta, analizy porównawczej mieszanek, wymagań dotyczących danych wymaganych przepisami oraz tego, w jaki sposób dodatki polimerowe odnoszą się do wydajności.

Usługi regulacyjne i doradcze w zakresie polimerów
Możemy również pomóc Ci poruszać się po złożonym świecie regulacji. Nasi konsultanci regulacyjni są ekspertami w zakresie przepisów i wytycznych branżowych, takich jak przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ASTM, substancje ograniczone, wytyczne przemysłu motoryzacyjnego, normy emisji, przepisy importowe i przepisy dotyczące produkcji zabawek. Intertek posiada wiele certyfikatów jakości dla branży i klienta, w tym certyfikaty ISO, Nadcap i dobrą praktykę laboratoryjną (GLP).

Wsparcie rozwoju przetwarzania produktów polimerowych
Nasz zakład przetwarzania polimerów na skalę laboratoryjną może wspierać cię w rozwoju produktu i procesu. Od wyboru surowców, rozwoju materiałów, etapów produkcji mieszanek i konwersji do prototypowania i produktu końcowego, nasi eksperci mogą pomóc.

Aplikacje polimerowe
Polimery i tworzywa sztuczne są jednymi z najbardziej wszechstronnych istniejących materiałów i są stosowane we wszystkich aspektach naszego codziennego życia. Zrewolucjonizowali produkcję produktów konsumpcyjnych i zastosowań przemysłowych, takich jak przemysł lotniczy, samochodowy, elektroniczny i opakowania. Nasi naukowcy dysponują specjalistyczną wiedzą branżową, która może zapewnić wgląd w rozwój produktu, zapewnienie zgodności i pomyślne wprowadzenie na rynek aplikacji, nad którą pracujesz.

Ożywiając jakość, jesteśmy w stanie ocenić, w jaki sposób Twoje produkty i usługi spełniają i przewyższają standardy jakości, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i wydajności. Umożliwiamy Ci identyfikację i ograniczenie wewnętrznych zagrożeń związanych z operacjami polimerowymi i tworzywami sztucznymi, łańcuchami dostaw i procesami biznesowymi.

Powiązane usługi