Zapewniamy jakość dla przemysłu petrochemicznego poprzez nasze eksperckie usługi testowania, kontroli i konsultacji.

Przemysł petrochemiczny stoi przed wieloma wyzwaniami, od bezpieczeństwa personelu i zakładu, jakości produktu i wydajności operacyjnej po zarządzanie integralnością aktywów, identyfikację ryzyka i zgodność z przepisami. Właściciele i operatorzy w sektorze petrochemicznym potrzebują wsparcia globalnego partnera usług technicznych, który może świadczyć usługi 24/7, które zapewniają bezpieczeństwo, minimalizują ryzyko i optymalizują operacje i procesy.
 
Testy petrochemiczne
Intertek jest liderem w branży w zakresie świadczenia globalnych testów petrochemicznych, pobierania próbek i kontroli obiektów. Laboratoria Intertek na całym świecie przeprowadzają badania petrochemiczne zgodnie z ASTM, ISO, IP oraz innymi przyjętymi standardami i protokołami przemysłu chemicznego. Badane materiały obejmują całą złożoną gamę chemikaliów na bazie węglowodorów pochodzących z ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i biomasy. Dotyczy to również podstawowych produktów petrochemicznych, w tym olefin, związków aromatycznych i gazu syntezowego.

W całym łańcuchu dostaw
Wspieramy produkcję petrochemiczną, inżynierię procesową, operacje logistyki towarowej, zarządzanie integralnością obiektów i urządzeń, a także certyfikację produktów i personelu na całym świecie. Ponieważ petrochemikalia są wytwarzane na bardzo dużą skalę, jednostki produkcyjne wytwarzają wiele produktów, a jednostki te są często grupowane w różnych lokalizacjach na całym świecie. Skuteczne plany logistyczne i dostawy na czas mają zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności projektów i procesów z harmonogramem.

Nasze lokalne zespoły proaktywnie współpracują z Tobą w celu przyspieszenia terminów, a jeśli wystąpi problem, nasze szybkie odpowiedzi pomogą Ci wrócić do harmonogramu. Nieoczekiwane przestoje instalacji mogą zwiększać koszty i powodować długie opóźnienia. Aby tego uniknąć, zapewniamy usługi, takie jak zapobiegawcze i korygujące kontrole integralności, utrzymanie i analiza danych z inspekcji w trakcie eksploatacji, łagodzenie korozji i wiele innych - wszystko to pomaga w utrzymaniu wydajności urządzeń i zdolności produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy budujesz nowy zakład, czy rozbudowujesz lub rozbudowujesz już istniejący, nasi eksperci techniczni mogą zapewnić wsparcie od przeglądu projektu sprzętu, skanowania laserowego 3D i kontroli wymiarowej, oceny stanu i doradztwa technicznego do inspekcji, kontroli korozji, badań nieniszczących i innych.

Powiązane usługi