Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

1. Główne zasady Polityki Antykorupcyjnej Intertek
1.1. Odpowiedzialność za realizacje założeń Polityki Antykorupcyjnej Intertek spoczywa na każdym uczestniku łańcucha dostaw;
1.2. W przypadkach korupcji Intertek traktuje na równi odnoszącego korzyść, dającego i biorącego łapówkę; Osoby indywidualne zobowiązują się do przestrzegania założeń Polityki Antykorupcyjnej poprzez podpisanie deklaracji zapoznania się z Kodeksem Etycznym Intertek;
1.3. Pracownikom Intertek NIE WOLNO brać udziału w jakichkolwiek zachowaniach miających znamiona zmowy, żądania, prośby korzyści finansowej lub rzeczowej;
1.4. Dostawcom NIE WOLNO pod żadnym pozorem przychylać się do prośbym, żądania korzyści finansowej lub rzeczowej od inspektora lub auditora;
1.5. Pracownikom Intertek NIE WOLNO żądać korzyści finansowych lub rzeczowych;
1.6. Wszystkie posiłki i transport oferowany przez dostawcę lub klienta muszą być zadeklarowane w celu przejrzystości procesu/usługi;
1.7. Dostawcom NIE WOLNO oferować korzyści finansowych i rzeczowych;
1.8. Jeśli klient lub dostawca podejrzewa, że może zachodzić żądanie, prośba zachowanie mające znamiona korupcji powinien natychmiast skontaktować się z Intertek lub przekazać informacje w „Deklaracji Zgodności z Polityką Intertek dla kontrolowanych dostawców”.

2. Zasady “Dobrej Praktyki”
2.1. Uczciwość WYMAGA zaangażowania wszystkich stron w celu komunikowania Polityki Antykorupcyjnej i edukowania do jej przestrzegania
2.2. Stworzenie Kodeksu Etycznego oraz Polityki Antykorupcyjnej
2.3. Regularne szkolenia wewnętrzene dla pracowników na temat Etyki i Polityki Antykorupcyjnej.
2.4. Zwracanie uwagi i eliminowanie słabych punktów
2.5. Regularna komunikacja wewnątrz firmy
2.6. Jasne zdefiniowanie skutków zachowań korupcyjnych i nie przestrzegania zasad Polityki Antykorupcyjnej przedstawionych w „Deklaracji Zgodności z Polityką Intertek dla kontrolowanych dostawców”.
2.7. Współpraca z partnerami biznesowymi w celu wspólnego zrozumienia, że:
- Głównym celem jest eliminacja zachowań korupcyjnych (biorących i dających)
- Naruszanie Polityki Antykorupcyjnej równa się naruszeniu prawa

Więcej na temat Kodeksu Etyki Intertek oraz Polityki Antykorupcyjnej znajdziesz na stronie www.intertek.com

Intertek poleca www.stopkorupcji.pl