Energia jądrowa nadal odgrywa istotną rolę w dostarczaniu energii, a Intertek wspiera branżę usługami Total Quality Assurance, które zapewniają bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność.

Rządy coraz bardziej koncentrują się na energii jądrowej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, osiągając jednocześnie cele środowiskowe przy zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Energia jądrowa jest opłacalnym, czystym i niezawodnym źródłem energii elektrycznej i nadal stanowi znaczną część koszyka energetycznego. Coraz więcej nowych elektrowni jądrowych powstaje na całym świecie i obecnie osiąga najwyższy poziom od 25 lat.
 
Bezpieczeństwo, jakość, wydajność i niezawodność są przy tym niezbędne. Od projektu i budowy nowego zakładu po jego eksploatację i utrzymanie, przemysł jądrowy podlega rygorystycznym regulacjom przez cały cykl życia obiektu. Odpowiednie działania w zakresie zapewniania jakości, pochodzące z nadzoru dostawcy i wstępnego projektu i budowy oraz rozruchu, wraz z odpowiednimi regulacjami i certyfikatami bezpieczeństwa sprzętu są niezbędne, aby zapewnić długoterminową niezawodność i bezpieczeństwo operacji. Jednocześnie starzenie się elektrowni jądrowych i zmiana reżimów operacyjnych wymagają oceny działania i stanu urządzeń.
 
Zakres usług nuklearnych Intertek zapewnia Ci bezpieczeństwo, które jest potrzebne do zaspokojenia potrzeb w zakresie badań, łańcucha dostaw, technologii, regulacji oraz eksploatacji i konserwacji elektrowni. Nasza globalna sieć laboratoriów i ekspertów oferuje wsparcie inżynieryjne, technologię i oprogramowanie, testy nieniszczące i badania materiałów, konsultacje, bezpieczeństwo i ochronę przed promieniowaniem, inspekcje i szkolenia. Od zapewnienia jakości i nadzoru nowego sprzętu budowlanego, poprzez zarządzanie integralnością aktywów i analizę awarii komponentów, po tworzenie modeli oceny ryzyka i systemów zarządzania jakością operacyjną - Intertek może pomóc.