Usługi morskie Intertek wspierają światowy przemysł morski i portowy.

Światowa gospodarka zależy od flot statków i innych morskich konstrukcji wykonujących swoje zadania bezpiecznie i wydajnie. Całkowite zapewnienie jakości firmy Intertek oznacza, że ​​właściciele statków, statków i platform morskich, operatorzy, porty i porty mogą polegać na firmie Intertek w zakresie poprawy ich operacji, zgodności i bezpieczeństwa.
 
Usługi morskie Intertek pomagają chronić właścicieli statków i operatorów przed awarią sprzętu, przestojami, naprawami i innymi zagrożeniami. Intertek jest światowym liderem w branży usług morskich, posiadającym wiedzę i zasoby, które mogą pomóc w ograniczeniu i uniknięciu kosztownych opóźnień, napraw, strat i innych zagrożeń dla działalności i operacji morskich i morskich.
 
Podobnie porty i porty mogą polegać na Intertek w zarządzaniu ryzykiem, spełnianiu norm prawnych i zapewnianiu bezpieczeństwa operacji. Od polityki po operacje możemy identyfikować i ograniczać ryzyko, aby zapewnić efektywność środowiskową wód portu podczas rozwoju gospodarczego i operacji.