Przejdź do: Przetwarzanie danych osobowych

 

 

Polityka prywatności

 

WSTĘP

 

Niniejsza Polityka Prywatności (wraz z dokumentami, o których w niej mowa) („Polityka Prywatności”) informuje użytkownika o sposobie wykorzystywania przez nas jego danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych („Platforma”).

 

Operatorem Platformy jest spółka Intertek Group plc z siedzibą pod adresem 33 Cavendish Square, Londyn W1G 0PS o numerze rejestracyjnym 4267576 oraz jej spółki powiązane. Nasz numer VAT to 672 7639 96.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze praktyki gromadzenia informacji na Platformie, takie jak rodzaje gromadzonych przez nas informacji dotyczących osób odwiedzających Platformę oraz sposoby, w jakie możemy z nich korzystać. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, którzy korzystają z Platformy (ty, twój, Użytkownicy). Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie do korzystania przez użytkownika z funkcji interaktywnych lub pobranych plików: (i) których jesteśmy właścicielami lub sprawujemy nad nimi kontrolę; (ii) które są dostępne za pośrednictwem Platformy; lub (iii) które współdziałają z Platformą (w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych) i publikują niniejszą Politykę Prywatności. Ponadto prosimy o zapoznanie się z Polityką dotyczącą plików cookie i Warunkami korzystania, które regulują korzystanie z Platformy przez użytkownika.

 

TREŚĆ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

    Jakie informacje gromadzi Platforma?

  Czym jest nasza polityka dotycząca plików cookie?

    W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone informacje?

    Czy wykorzystujemy dane użytkowników do celów marketingowych?

    W jaki sposób i kiedy ujawniamy informacje stronom trzecim?

    Jakie są treści generowane przez użytkownika?

    Jak mogę zmienić swoje preferencje w zakresie informacji i komunikacji?

    Jakie są techniki gromadzenia informacji od osób trzecich?

    Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

    Co z bezpieczeństwem, przechowywaniem i międzynarodowym transferem danych?

    Jakie mogą być zmiany w polityce prywatności?

    Jakie są prawa użytkownika?

    W jaki sposób można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji lub złożenia skargi?

 

WARUNKI OGÓLNE

 

 1. Jakie informacje gromadzi Platforma?

 

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane od i na temat użytkownika:

 

    informacje gromadzone w ramach rejestracji lub interakcji z Platformą za pomocą formularzy służących do zbierania informacji. Obejmuje to informacje zawarte w komentarzach zamieszczanych przez użytkownika na Platformie. Typowe informacje, które gromadzimy, obejmują wyświetlaną nazwę (może to być pseudonim lub imię i nazwisko użytkownika), formę tytułowania, imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres, adres e-mail, hasło, numer telefonu, preferowany język, preferencje lub inne istotne dane kontaktowe użytkownika;

    informacje demograficzne, takie jak informacje o sektorze przemysłu użytkownika, których nie można zidentyfikować osobiście. Możemy gromadzić te informacje za pomocą różnych formularzy i w różnych miejscach na Platformie;

    informacje gromadzone w ramach wizyt użytkownika na Platformie;

    szczegóły dotyczące korzystania przez użytkownika z produktów lub usług wykorzystywanych w związku z Platformą;

    szczegóły dotyczące korespondencji e-mail lub innych kontaktów z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych; oraz

  pliki cookie lub inne zgromadzone informacje dotyczące śledzenia.

 

 1. Czym jest nasza polityka dotycząca plików cookie?

 

2.1. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej Polityki dotyczącej plików cookie.

 

 1. W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone informacje?

 

3.1. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku, które gromadzimy:

 

(a) w celu ulepszania Platformy, naszych produktów lub usług, dostosowywania doświadczenia użytkownika na Platformie lub dostarczania mu określonych treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie;

 

(b) w celu kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie korzystania przez niego z Platformy oraz, według naszego uznania, w sprawie zmian na Platformie i/lub polityce Platformy;

 

(c) do wewnętrznych celów służbowych;

 

(d) w celach ujawnionych w momencie przekazywania informacji przez użytkownika lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności;

 

(e) w celu dostarczania użytkownikowi informacji, produktów lub usług bądź też przetwarzania transakcji wybranych lub zaakceptowanych przez użytkownika, w tym wysyłanie biuletynów elektronicznych lub dostarczanie materiałów marketingowych;

 

(f) w celu umożliwienia użytkownikowi uczestnictwa w wielu funkcjach Platformy;

 

(g) w celu przetwarzania rejestracji użytkownika na Platformie, w tym sprawdzania, czy informacje o użytkowniku są aktywne i ważne;

 

(h) w celu zidentyfikowania użytkownika jako autora komentarzy, które przesyła nam w celu zamieszczenia ich na Platformie;

 

(i) w celu zapewnienia jak najskuteczniejszej prezentacji treści na Platformie zarówno dla użytkownika, jak i dla jego komputera lub urządzenia przenośnego;

 

(j) w celu dostarczania użytkownikowi informacji dotyczących wszelkich organizowanych przez nas imprez, o ile użytkownik wyraził zgodę na kontakt w tym celu; oraz

 

(k) w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do konta osobistego.

 

3.2. Aby uczynić Platformę bardziej interesującą i użyteczną dla użytkownika, informacje, które gromadzimy od użytkownika podczas korzystania z Platformy lub zamawiania kolejnych produktów lub usług, mogą być wykorzystywane do naszych własnych celów reklamowych i badań rynkowych.

 

3.3. Możemy udostępniać informacje niepozwalające na identyfikację osób, takie jak zbiorcze statystyki użytkowników, osobom trzecim, w tym za pośrednictwem aplikacji osób trzecich. Więcej informacji na temat technik gromadzenia informacji od osób trzecich znajduje się w punkcie 8 poniżej.

 

 1. Czy wykorzystujemy dane użytkowników do celów marketingowych?

 

4.1. W zakresie dozwolonym przez prawo, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do skontaktowania się z drogą elektroniczną (e-mail) w celu uzyskania informacji o produktach, wydarzeniach i usługach, które mogą być dla użytkownika interesujące. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać takich informacji, zapewnimy mu możliwość rezygnacji z ich otrzymywania.

 

4.2. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na wykorzystywanie danych użytkownika do kontaktowania się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie informacji o produktach, wydarzeniach i usługach, które mogą być dla użytkownika interesujące, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika na to zgody. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy my lub osoby trzecie wykorzystywali jego dane w ten sposób, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza, na którym gromadzimy dane użytkownika.

 

4.3. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie lub pocztą zwykłą, w zależności od preferencji użytkownika.

 

 1. W jaki sposób i kiedy ujawniamy informacje stronom trzecim?

 

5.1. Możemy udostępniać zgromadzone informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, w następujący sposób:

 

(a) możemy korzystać z usług osób trzecich, aby pomóc nam w niektórych obszarach, takich jak e-mail marketing, call center lub hosting stron internetowych. W niektórych przypadkach osoba trzecia może otrzymać dane użytkownika;

 

(b) możemy udostępniać informacje naszej spółce matce, spółkom zależnym i powiązanym z przyczyn wewnętrznych. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawniania i przekazywania wszystkich takich informacji: (i) kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi Platformy lub do odpowiedniej bazy danych; lub (ii) w związku z połączeniem, konsolidacją, restrukturyzacją, sprzedażą zasadniczo wszystkich naszych udziałów i/lub aktywów lub inną zmianą organizacyjną, w tym w trakcie procesu due diligence; oraz

 

(c) możemy ujawnić informacje o użytkowniku w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w celu: (i) spełnienia wymogów wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, wezwań sądowych, wynikających z nakazu administracyjnego lub postępowania prawnego, jeśli w naszej opinii w dobrej wierze jest to wymagane lub dozwolone przez prawo; (ii) ochrony i/lub obrony naszych Warunków korzystania lub innych zasad mających zastosowanie do Platformy, w tym badania potencjalnych naruszeń tych zasad; (iii) ochrony bezpieczeństwa, praw, własności lub bezpieczeństwa Platformy lub jakiejkolwiek strony trzeciej; i/lub (iv) wykrywania oszustw, zapobiegania im lub rozwiązywania w inny sposób kwestii dotyczących zabezpieczeń lub technicznych. Ponadto w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy wykorzystywać adresy IP w celu identyfikacji użytkowników, we współpracy z osobami trzecimi, takimi jak właściciele praw autorskich, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług bezprzewodowych i/lub organy ścigania, łącznie z ujawnieniem takich informacji osobom trzecim, według naszego uznania. Ujawnienia takie mogą być dokonywane bez uprzedzenia, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

 1. Jakie są treści generowane przez użytkownika?

 

Platforma może zezwolić użytkownikowi na przesyłanie pomysłów, tekstów, danych, pytań, komentarzy, sugestii lub innych treści, w tym Danych Osobowych (zwanych łącznie „Treściami Użytkownika”). UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE TAKIE PUBLICZNE ZAMIESZCZENIE TREŚCI NIE JEST POUFNE. My lub inne osoby możemy powielać, publikować, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać Treści Użytkownika online lub offline w dowolnych mediach lub formatach (obecnie istniejących lub opracowanych w przyszłości). Inne osoby mogą mieć dostęp do tych Treści Użytkownika i mogą ją udostępniać osobom trzecim za pośrednictwem Internetu. Przed podjęciem decyzji o tym, jakie informacje, w tym dane osobowe, są udostępniane w związku z Treściami Użytkownika, należy się dokładnie zastanowić. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tym, kto będzie miał dostęp do informacji, które użytkownik zdecyduje się podać do wiadomości publicznej, i nie możemy zagwarantować, że strony mające dostęp do takich publicznie dostępnych informacji będą szanować jego prywatność lub chronić ją. Nasze zobowiązania wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie mają zastosowania do żadnych informacji ujawnianych przez użytkownika publicznie, udostępnianych innym lub w inny sposób przesyłanych na Platformę. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek treści lub informacji ujawnianych lub otrzymywanych od osób trzecich za pośrednictwem Platformy.

 

 1. Jak mogę zmienić swoje preferencje w zakresie informacji i komunikacji?

 

7.1. Na żądanie, usuniemy dane osobowe użytkownika z naszej Platformy i/lub naszej bazy danych. Użytkowników informuje się również, że na pisemny wniosek można uzyskać dostęp i/lub zażądać poprawienia błędnych informacji na swój temat.

 

7.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności informacji, które nam przekazuje, takich jak dane kontaktowe podane w ramach rejestracji.

 

7.3. Użytkownik może anulować lub zmodyfikować komunikaty, które wybrał do otrzymywania z Platformy, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zawartymi w odpowiedniej wiadomości e-mail.

 

 1. Jakie są techniki gromadzenia informacji od osób trzecich?

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do aplikacji, technologii lub witryn, które są własnością i/lub są obsługiwane przez inne strony (takie jak twórcy aplikacji, zewnętrzni reklamodawcy lub zewnętrzne serwery reklamowe), nawet jeśli używają naszej technologii do gromadzenia lub przechowywania informacji. Dotyczy to również osób trzecich, które wbudowują naszą technologię w swoje aplikacje lub reklamy, aby ułatwić śledzenie pobierania lub prezentację reklam. Współpracujemy jednak z osobami trzecimi w celu zapewnienia otrzymywania niezbędnych informacji przez użytkownika i możliwości dokonywania przez niego wyboru. Należy dokonywać przeglądu warunków korzystania, polityki prywatności, zgód, powiadomień i wyborów odpowiednich osób trzecich w odniesieniu do praktyk gromadzenia, przechowywania i udostępniania tych informacji.

 

 1. Co z bezpieczeństwem, przechowywaniem i międzynarodowym transferem danych?

 

9.1. Platforma i informacje przechowywane są na serwerze macierzystym znajdującym się w Stanach Zjednoczonych.

 

9.2. Aby pomóc w ochronie i zabezpieczeniu danych osobowych naszych klientów, wprowadziliśmy uzasadnione z handlowego punktu widzenia zabezpieczenia. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet, transmisji bezprzewodowej ani elektronicznego przechowywania informacji.

 

9.3. Podczas rejestracji na Platformie użytkownik może również zostać poproszony o wybranie hasła. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła. Użytkownik zobowiązuje się w żadnym momencie nie korzystać z konta, nazwy użytkownika, adresu e-mail lub hasła innego użytkownika ani nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie nas w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia konta lub dostępu do hasła.

 

9.4. Należy pamiętać, że gromadzone przez nas informacje, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane poza EOG. Przepisy o ochronie danych osobowych w takich jurysdykcjach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju, w którym użytkownik ma swoją siedzibę, a dane osobowe użytkownika mogą być przedmiotem wniosków o udzielenie do nich dostępu  ze strony rządów, sądów lub organów ścigania w tych jurysdykcjach. Podejmujemy ekonomicznie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, aby dane użytkownika były traktowane w sposób bezpieczny, w tym zawieramy odpowiednie umowy o przekazywaniu danych. Możemy również udostępniać dane osobowe w sposób opisany poniżej:

 

    poprzez przekazywanie do innych spółek Grupy Intertek, w przypadku gdy jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego informacje zostały przekazane przez użytkownika; oraz

    poprzez przekazywanie do agentów i podwykonawców zewnętrznych, którzy w naszym imieniu pełnią pewne funkcje, takie jak odbieranie i dostarczanie próbek, wykonywanie zleceń kontrolnych, wysyłanie wiadomości e-mail, usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analizowanie danych i przetwarzanie płatności kartami kredytowymi. Strony te mają dostęp do informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji i nie mogą ich wykorzystywać do innych celów.

 

 1. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

 

Będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegóły dotyczące okresów przechowywania dla różnych aspektów danych osobowych są zawarte w naszej polityce przechowywania, która jest dostępna na żądanie. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia informacji o użytkowniku, cele, dla których przetwarzamy informacje o użytkowniku oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

 

W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe użytkownika tak, aby nie mogły być dłużej z nim powiązane, w którym to przypadku możemy wykorzystać te informacje bez dalszego powiadamiania użytkownika.

 

 1. Jakie mogą być zmiany w polityce prywatności?

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub dodania treści do niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia („Uaktualniona Polityka Prywatności”). Użytkownik wyraża zgodę na powiadomienie go o Uaktualnionej Polityce Prywatności poprzez umieszczenie jej na Platformie w taki sposób, aby była dostępna poprzez link na stronie głównej Platformy oraz na to, że korzystanie z Platformy po umieszczeniu przez nas Uaktualnionej Polityki Prywatności (lub podjęcie innych działań, które możemy zasadnie określić) stanowi zgodę Użytkownika na Uaktualnioną Politykę Prywatności. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Platformy należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Uaktualniona Polityka Prywatności będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania lub w terminie późniejszym określonym w Uaktualnionej Polityce Prywatności i od tego momentu będzie mieć zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Platformy.

 

 1. Jakie są prawa użytkownika?

 

Jeśli chodzi o informacje, które posiadamy na temat użytkownika, użytkownik może:

 

    zwrócić się do nas o dostarczenie listy i opisu tych informacji;

    zwrócić się do nas o zmianę wszelkich nieścisłości;

    zwrócić się do nas o usunięcie jego informacji kontaktując się z nami w sposób określony poniżej;

    sprzeciwić się przetwarzaniu jego informacji, gdy powołujemy się na uzasadniony interes (lub interes osób trzecich) i istnieje szczególna sytuacja użytkownika, która sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy jego dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego;

    Zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania jego danych osobowych, na przykład jeśli chce, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.

    Zwrócić się do nas o przekazanie swoich danych osobowych innej stronie.

 

Jeśli użytkownik chce przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub zażądać przekazania przez nas kopii swoich danych osobowych innej stronie, prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Jeśli użytkownik chce złożyć skargę na temat sposobu, w jaki przetwarzaliśmy jego dane osobowe, może skontaktować się z nami w celu zbadania sprawy.

 

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 

 1. W jaki sposób można się z nami skontaktować w celu złożenia skargi?

 

Jeśli użytkownik chce się z nami skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi, należy wysłać wiadomość e-mail do pracownika naszego działu prawnego, ryzyka i zgodności z przepisami.