Zapewnij siłę, integralność i zgodność procesów konstrukcyjnych i inżynieryjnych oraz produktów, korzystając ze specjalistycznych usług Intertek.

Branża budowlana i inżynieryjna stoi przed wyjątkowym zestawem wyzwań, takich jak zapewnienie, że projekty są realizowane zgodnie z harmonogramem, że stosowane produkty są bezpieczne i mają pewną jakość, koszty nie przekraczają budżetu, przestrzegane są standardy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i skuteczne zarządzanie ryzykiem jest stosowane na każdym etapie.

 

Intertek

Produkty budowlane

Wzmocnij siłę i niezawodność swoich produktów budowlanych dzięki naszym programom testowania i certyfikacji.

Intertek

Niebezpieczne lokalizacje

Dbaj o bezpieczeństwo i zgodność niebezpiecznych lokalizacji z ekspertami Intertek.

Intertek

Przemysł

Nasze wyspecjalizowane rozwiązania i oprzyrządowanie pomagają zarządzać bezpieczeństwem, niezawodnością i wynikami twoich produktów przemysłowych i projektów.

Intertek

Bezpieczeństwo i ochrona życia

Chroń integralność swoich produktów bezpieczeństwa i ochrony życia poprzez nasze testy i inspekcje.

 
Intertek

Produkcja

Skorzystaj z naszej globalnej wiedzy, aby uzyskać przewagę dzięki usprawnionym i ulepszonym możliwościom produkcyjnym i procesom.