Zasadą przewodnią dla usług Intertek w zakresie bezpieczeństwa żywności jest kompleksowe podejście obejmujące wszystkie elementy łańcucha żywnościowego, w tym produkcję żywności, jakość surowców, produkcję pierwotną, przetwarzanie żywności, jej składowanie, transport, sprzedaż detaliczna, import oraz eksport i znakowanie.

Inspekcja bezpieczeństwa żywności

Bezpieczeństwo żywności na terenie Polski oraz wszystkich państw Unii Europejskiej jest priorytetowe. Ważne jest by każdy proces składający się na element łańcucha żywnościowego prowadzony był zgodnie z dyrektywami bezpieczeństwa. Kompleksowe podejście do każdego etapu produkcyjnego oraz kontroli wszystkich procesów świadczy firma Intertek. Intertek szczegółowo analizuje każde z działań: od produkcji (w tym produkcji pierwotnej), przez jakość surowców, przetwarzanie żywności, po znakowanie, transport (import, eksport), składowanie czy sprzedaż.

Inspekcja bezpieczeństwa żywności i weterynarii

Jakość żywności oraz eliminację ryzyk zapewnia prowadzenie inspekcji bezpieczeństwa żywności i weterynarii. Te złożone i zaawansowane procedury muszą być przeprowadzane przez odpowiedzialnych, profesjonalnych i doświadczonych techników. Usługi firmy Intertek zapewniają wielopoziomowe procesy kontrolne na każdym etapie produkcyjnym i przetwórczym. Nadzór specjalistów z Intertek gwarantuje najwyższą jakość (QA) oraz pełną kontrolę (QC) poprzez wewnętrzną integrację programów składających się na produkcję żywności oraz procesy biznesowe związane z jej obrotem. Monitorowanie każdego łańcucha produkcji (gospodarstwa rolne, produkcja materiału siewnego, produkcja karmwytwórnie nasion, produkcja pasz i żywności) umożliwia zapewnianie najwyższej jakości produktów finalnych, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i poświadczą o gatunku i bezpieczeństwie towarów. Działania Intertek zapewniają również badania żywności i produktów rolnych w specjalistycznych laboratoriach dbając o najwyższą pewność o stan przydatności i bezpieczeństwa produkowanej żywności. Prowadzone kontrole zgodne są z obowiązującym (i ciągle zmieniającym się) aktami prawnymi.

Audit procesów produkcji żywności

Wspieranie procesów mających na celu kontrolę bezpieczeństwa żywności odbywa się poprzez prowadzenie auditów wewnętrznych i zewnętrznych. Firma Intertek to specjalista w prowadzeniu skutecznych auditów procesów produkcji żywności. Oferta firmy to przede wszystkim audit HACCP oraz audit GMP.

Audit HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – to systemowe procedury identyfikujące i szacujące skalę zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Ocenie poddawane są: jakość zdrowotna żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń (w celu ich ograniczenia oraz eliminacji) na każdym etapie produkcji oraz dystrybucji. Procesy te pozwalają na dostarczanie do konsumentów produktów bezpiecznych oraz najwyższej jakości. Przeprowadzając audit na zgodność ze standardem HACCP w zakładach produkcyjnych, hurtowniach, punktach gastronomii oraz placówkach handlu detalicznego żywnością zapewnia się najwyższe standardy oraz gwarancję bezpieczeństwa w jednostce. Audit HACCP z Intertek to także monitoring higieny produktów, miejsca oraz pracowników prowadzony przez pobór próbek, ich badania i analizy w nowoczesnych laboratoriach.

Audit GMP (Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Produkcyjna - to procedury wdrażające standardy dla produkcji przemysłowej oraz gastronomii. Przeprowadzenie auditu GMP umożliwia wprowadzenie zasad gwarantujących wysoką jakość, czystość surowców oraz komponentów gotowego produktu. GMP gwarantuje także pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Także ten audit przeprowadzany przez Intertek został wzbogacony o system monitorujący higienę.

Intertek przeprowadzając audity HACCP oraz GMP gwarantuje wypełnienie wymagań zawartych we wszystkich lokalnych oraz międzynarodowych zapisach prawnych. Działanie zgodnie z systemem HACCP i GMP gwarantuje bezpieczeństwo żywności, wysoką jakość produktów, a dzięki temu zwiększenie zaufania klientów oraz lepsze pozycjonowanie firmy na konkurencyjnym rynku. Wprowadzone procedury kwalifikują żywność do eksportu na rynki europejskie oraz zapewniają pozytywne wyniki wszelkich kontroli, a także minimalizują poziom reklamacji. Pozwalają one także na unikanie problemów oraz zwiększają świadomość pracowników. Intertek to skuteczne zarządzanie jakością na każdym poziomie produkcji oraz dystrybucji.

Systemy jakości żywności

Potwierdzeniem jakości żywności na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej jest znakowanie produktów specjalnymi symbolami. Oznaczenia te gwarantują nie tylko najwyższą jakość wyrobów rolno-spożywczych, ale także zapewniają, że produkty żywnościowe posiadające dane oznaczenia zostały wyprodukowane zgodnie z restrykcyjnymi systemami jakości żywności. Polityka znakowania produktów to poświadczenie dla klientów o wysokiej jakości kupowanej żywności. Oznaczenia unijne, które obowiązują producentów, to: Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, certyfikat rolnictwa ekologicznego oraz certyfikaty, które obowiązują w systemach jakości żywności danego kraju.

Najważniejszym unijnym znakiem jest „Rolnictwo ekologiczne” - świadczy on o najwyższej jakości produktu rolnego i spożywczego, który oznaczono tym symbolem. Produkt ten jest produktem ekologicznym i najwyższej jakości.

Na terenie Polski istnieją krajowe system jakości żywności wyróżniające, chroniące i gwarantujące najwyższy gatunek produktu. Są to: „Jakość Tradycja”, „Quality Meat Program (QMP)”, „System Jakości Wieprzowiny PQS” oraz „System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)”.

Nowa Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ)

Restrykcje dotyczące bezpieczeństwa żywności przechodzą ciągłe zmiany, a ewolucji poddawana jest Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. 2018 rok to rok modyfikacji przepisów. Nowy projekt rządu zakłada kolejną rewolucję w systemach kontrolnych. Chcąc połączyć różne organy, takie jak Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz części kompetencji Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej dąży się do zwiększenia efektywności kontroli, a w konsekwencji zwiększenia jakości żywności. Firma Intertek monitując wszystkie nowinki w aspekcie prawnym już teraz świadczy kompleksowe usługi kontrolujące wszystkie procesy od początku produkcji po trafienie ich na stoły konsumentów. Korzystając z pomocy wyspecjalizowanej kadry oraz nowoczesnego zaplecza Intertek zapewnia się swojej firmie pełne bezpieczeństwo i najwyższą jakość produktów. Ponadto Intertek oferuje narzędzia do działań marketingowych i prowadzenia sprzedaży.

Intertek to całościowa obsługa Twojej firmy.

Intertek stanowi wsparcie dla naszych klientów na każdym etapie przetwarzania żywności:

1. Zapewnienie jakości (QA) i kontroli (QC) poprzez wewnętrzne zintegrowane programy dotyczące wszystkich aspektów procesów biznesowych oraz sieci dostawców, aby spełnić wymagania lokalne, klientów i danego przedsiębiorstwa.
2. Kontrola łańcuchów produkcyjnych gospodarstw rolnych, wytwórni nasion, żywności i karm oraz sieci hotelarskich i cateringowych. Zapewnienie odpowiedniej jakości, bezpieczeństwa produktów i usług jak również zgodności z prawem.
3. Badania analityczne żywności i produktów rolnych w globalnej sieci laboratoriów, m.in. obecność śladowych
zanieczyszczeń, oznaczanie substancji toksycznych, patogenów, konserwantów, GDA, wykrywanie zafalszowań.
Dysponujemy siecią wykwalifikowanych probobiorców, którzy pobierają próby na miejscu u klienta i transportują je w odpowiednich warunkach do laboratorium.
4. Badania organoleptyczne jako narzędzie monitoringu jakości produktów swoich i konkurencji, badania preferencji konsumentów, badania rozwoju produktu.
5. Badania konsumenckie jako narzędzie dzialań marketingowych analizujacych potrzeby konsumentów, prawdopodobieństwo utrzymania klienta oraz lojalności i zaufania klientów. Stanowią one cenną wiedzę o rynku zarówno w celu zdobycia nowych klientów dla istniejacego produktu jak i w przypadku stworzenia zupełnie nowej kategorii produktu, dla której nie ma jeszcze doświadczeń konsumenckich.
6. Certyfikacja systemów zarzadzania na zgodność z miedzynarodowymi standardami przeprowadzana
przez wykwalifikowany i doświadczony zespół auditorów na zgodność z następujacymi standardami:

  • British Retail Consortium Food Stabdard (BRC)
  • International Food Standard (IFS)
  • Safe Quality Food (SQF)
  • Global Gap
  • ISO 9001, 22000

Systemy jakosci dostarczaja niezaleznego potwierdzenia, ze dostawcy żywności spełniają stawiane
wymagania przez detalistów oraz klientów docelowych.
7. Uslugi auditowe rozumiane jako ocena kontroli procesów produkcji żywności, systemów zarzadzania jakością,
środowiska pracy i produkcji, personelu i higieny. Podczas auditów monitoringu higieny w zakładach produkcyjncyh oraz placówkach handlowych pobierane sa próby czystosciowe w celu przeprowadzenia badań analitycznych.
8. Wdrożenia zarówno Systemu Analizy Zagrozeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) jak i Dobrych Praktyk
Produkcyjnych (GMP) zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi normami produkcji żywności CODEX Alimentarius.
9. Szkolenia personelu z HACCP i GMP technik auditowania, systemów produkcji bezpiecznej żywnosci, znakowania produktów, identyfikacji potencjalnego ryzyka.
10. Proaktywny rozwój produktu z zakresie bezpieczenstwa, jakości, zgodności z prawem, wartości odżywczych
i ekologicznych.
11. Badania produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnoscią - oferujemy analizę materiałów, stabilność opakowań, śledzenie migracji substancji chemicznych, zanieczyszczeń żywności i obniżenia walorów smakowych.
12. Walidacja etykiet i znakowania produktów. Dostosowywanie znakowania produktów na zgodność z wymaganiami prawnymi krajów na całym swiecie, w języku rynku docelowego.
 
Jesteśmy elastyczni i naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb naszych klientów, wyślij do nas zapytanie a otrzymasz propozycje wspólpracy "szytą na miare".