Od eksploracji oddolnej po wysyłkę produktu końcowego, Intertek świadczy usługi w zakresie testowania, inspekcji, kontroli i certyfikacji minerałów w celu wspierania działalności wydobywczej na całym świecie

W świecie głębszych anomalii, zdalnych projektów poszukiwawczych i kopalń, złożonych brył rudy i rosnącej presji kosztowej, liderzy branży, tacy jak Intertek, mogą zapewnić innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów, aby sprostać tym wyzwaniom. Dzięki uznanej w branży wiedzy technicznej i ugruntowanej globalnej sieci, Intertek oferuje kompleksowe zapewnienie jakości w całym łańcuchu rozwoju zasobów naszych klientów.
 
Dzięki globalnej sieci laboratoriów zajmujących się minerałami, zakładom przygotowania próbek i biurom w kluczowych regionach i portach wydobywczych Intertek oferuje szeroki zakres usług mineralnych dla przemysłu wydobywczego i wydobywczego. Przykładowe usługi przygotowania są strategicznie zlokalizowane lub dostępne w witrynach projektów klienta. Laboratoria analityczne Minerals zapewniają wysokiej jakości mineralne usługi testowania i testowania minerałów z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz sprawdzonej metodologii naukowej. Kopalnie i laboratoria portowe są dostosowywane do specyficznych wymagań klientów, z zapewnieniem Intertek w zakresie wysokiej jakości, opłacalnego wsparcia na miejscu dla projektów klienta na całym świecie.
 
Wraz ze zmianami przepisów i tworzeniem lub innowacjami technologii nasza wiedza i doświadczenie branżowe pomagają klientom sprostać zmieniającym się wymaganiom. Intertek stale ocenia nowe oprzyrządowanie i technologię w celu ciągłego doskonalenia jakości, wydajności i wartości dodanej dla naszych klientów. Specjalizujemy się w dostarczaniu i obsłudze najnowszych zautomatyzowanych i zrobotyzowanych rozwiązań laboratoryjnych oferujących klientom znaczne korzyści w odległych lokalizacjach, poprawiających wydajność, spójność, bezpieczeństwo i wydajność. Dedykowane zautomatyzowane laboratoria kopalni i obiekty portowe są projektowane, uruchamiane i obsługiwane przez Intertek, dzięki czemu klienci mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.
 
Intertek Minerals Trade Services zapewnia niezależne usługi inspekcji, pobierania próbek, testowania i certyfikacji w portach załadunku i rozładunku na całym świecie, które pomagają chronić ilość i wartość jakościową surowców mineralnych oraz zmniejszają ryzyko handlowe w środowisku handlowym. Nasze renomowane, uznane przez LME laboratorium arbitrów, Intertek LSI, jest liderem w branży pod względem dokładności, jakości usług i niezależności w testach rozliczeń komercyjnych.