Wykorzystując nasze programy oceny zgodności (CAP), Intertek pomagał rządom w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Maroko, Kuwejt, Kurdystan, Uganda, Irak w zapobieganiu importu niebezpiecznych towarów do kraju.

Programy oceny zgodności Intertek zapewniają, że produkty są w pełni przetestowane w uznanym laboratorium i wydany jest certyfikat przed ich wysłaniem do kraju klienta. Testy są przeprowadzane według uzgodnionych norm krajowych lub międzynarodowych. Intertek posiada rozległą światową sieć laboratoriów badawczych, co oznacza, że możemy prowadzić programy oceny zgodności obejmujące szeroki zakres produktów.

Programy Intertek są dostosowane do wymagań poszczególnych krajów. Poniżej przedstawiono typowe podejście do wdrożenia:

 Rząd zleca krajowemu organowi normalizacyjnemu w danym kraju egzekwowanie określonych standardów jakości i bezpieczeństwa w imporcie oraz określa listę produktów, które muszą być z nimi zgodne.

  • Organ normalizacyjny wyznacza Intertek do przeprowadzenia badań.
  • Intertek świadczy usługi testowe dla eksporterów i wydaje certyfikaty zgodności dla produktów, które przejdą testy.
  • Certyfikat zgodności Intertek jest obowiązkowym dokumentem wymaganym przez Urząd Celny.

Intertek jest liderem na rynku globalnym w następujących branżach testowych: Produkty elektryczne; tekstylia, obuwie i odzież; zabawki; produkty budowlane oraz produkty petrochemiczne.

Korzyści

Niebezpieczne produkty nie mogą być importowane, więc są eliminowane z rynku krajowego.

Zapobiega się dumpingowi produktów niskiej jakości i niespełniających norm, co pomaga krajowym producentom w uczciwej konkurencji.

Programy są zwykle opłacane przez eksporterów. Oznacza to, że koszty nie są ponoszone przez rząd lub importerów.

W miarę możliwości wybierane są standardy międzynarodowe. Oznacza to, że renomowani producenci będą w stanie spełnić je przy niewielkim wysiłku.

Program oceny zgodności może działać niezależnie. Najlepiej jednak działa, gdy jest powiązany z programem PSI: certyfikat zgodności może być jednym z dokumentów wymaganych przez przedstawiciela PSI.

 Usługi: