Usługi doradztwa agrochemicznego i regulacyjnego w zakresie pestycydów, testów i kontroli ładunków Intertek mogą wspierać Twój biznes, od innowacji po rynek.

Agrochemikalia i pestycydy mogą poprawić i chronić produkcję rolną i odgrywają istotną rolę we wspieraniu światowej produkcji żywności.

Istnieje jednak wiele przeszkód regulacyjnych i przeszkód strategicznych, które mogą powodować kosztowne opóźnienia na rynku w branży. Nasi eksperci mogą pomóc Ci przezwyciężyć te wyzwania poprzez wdrożenie naszej wiedzy fachowej w zakresie Total Quality Assurance.

Intertek wykracza poza testowanie, kontrolę i certyfikację produktów; jesteśmy dostawcą Total Quality Assurance. Poprzez naszą globalną sieć najnowocześniejszych obiektów i wiodącą w branży wiedzę techniczną zapewniamy klientom innowacyjne i dostosowane do potrzeb klienta usługi w zakresie zapewniania jakości, testowania, kontroli i certyfikacji.

Nasza międzynarodowa sieć ekspertów regulacyjnych, konsultantów toksykologicznych, naukowców i inspektorów zapewni Ci najwyższy poziom doradztwa, testów i inspekcji.

Powiązane usługi