Sprawdzanie specyfikacji, wartości i bezpieczeństwa surowców, produktów i aktywów.

Różnorodny zakres usług inspekcyjnych Intertek zapewnia zaufane wsparcie dla twoich produktów, projektów i procesów.

Niezależne kontrole trzeciej strony, pomagają klientom na całym świecie chronić ich interesy finansowe, brandingowe i prawne w całym łańcuchu dostaw - od surowców i wyrobów gotowych poprzez zakłady produkcyjne i majątek firmy. Oferujemy usługi inspekcji producentom, sprzedawcom detalicznym, handlowcom, zakładom produkcyjnym, rządom oraz innym nabywcom i sprzedawcom materiałów i produktów na rynkach światowych.

Kontrole pomagają zminimalizować ryzyko pojawienia się  wadliwych produktów, zapewnić, że produkty spełniają zarówno standardy klienta, przepisy branżowe i rządowe.  Służy to ochronie twoich interesów biznesowych, pomaga zarządzać ryzykiem i zapewnia, że produkty wysokiej jakości są wytwarzane i dostarczane do miejsca docelowego zgodnie ze specyfikacjami klienta.

Doświadczeni inspektorzy pomagają zidentyfikować produkty i przesyłki, które mogą zawierać niestandardowe lub niezgodne elementy i materiały. Produkty i materiały, które rutynowo testujemy i kontrolujemy, obejmują towary konsumpcyjne, takie jak odzież, zabawki, kosmetyki i żywność, a także wartościowe towary masowe, takie jak produkty rolne, ropa naftowa, chemikalia i produkty naftowe podczas transportu, przeładunku i operacji magazynowych.

Wspieramy również zarządzanie żywotnością obiektów, takich jak elektrownie i rafinerie, poprzez inspekcje i testy, zapewniając, że Twoje aktywa działają bezpiecznie i niezawodnie.

Powiązane usługi