Wspieramy innowacje nanotechnologiczne naszych klientów za pomocą testów chemicznych nanomateriałów, oceny ryzyka i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa.

Nanomateriały i nowatorska opracowana nanotechnologia oferują duży potencjał poprawy jakości życia, gdy są stosowane w aplikacjach w różnych branżach i produktach konsumenckich.

Aby w pełni wykorzystać potencjał produktów nanomateriałowych, należy zrozumieć wyjątkowe właściwości tych materiałów i zająć się potencjalnymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa lub ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Nasze szerokie możliwości nanomateriałów i nanotechnologii obejmują projektowanie badań przedklinicznych, kwestie regulacyjne i łącznikowe, toksykologię, epidemiologię i ocenę ryzyka. Możemy pomóc Ci rozwiązać kluczowe problemy, takie jak to, czy właściwości, które czynią nanomateriały wyjątkowymi (np. Rozmiar, względna powierzchnia, chemia i funkcjonalność), są związane z nieoczekiwanymi konsekwencjami biologicznymi i toksycznością. Dzięki naszej wiedzy pomagamy zrozumieć Twój produkt i ocenić wszelkie potencjalne skutki zdrowotne lub środowiskowe.

W Intertek nasi naukowcy zapewniają również badania chemiczne i fizyczne, których potrzebujesz, aby spełnić zmieniające się krajowe lub międzynarodowe wymagania prawne. Nasz zespół scharakteryzował twoje produkty za pomocą analizy w skali nano, obejmującej krytyczne atrybuty wielkości cząstek, morfologii, dyspersji, jednorodności oraz właściwości optycznych i fizycznych.

Dzięki Intertek jako partnerowi możemy zapewnić dane chemiczne, fizyczne, toksykologiczne, dane dotyczące oceny ryzyka i wsparcie regulacyjne potrzebne do postępu w zakresie innowacji, produkcji lub składania wniosków prawnych. Nasza wiedza obejmuje tak różnorodne sektory, jak kosmetyki, kompozyty polimerowe, farmaceutyki, tekstylia, elektronika i specjalistyczne chemikalia, takie jak środki owadobójcze lub farby.

Powiązane usługi