Intertek oferuje wsparcie dla branży opakowaniowej. Wykonujemy badania opakowań na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Globalny zasięg  i wiedza ekspertów Intertek umożliwia kompleksowe rozwiązania dla branży opakowaniej w zakresie badań, kontroli jakościowej oraz certyfikacji.  Oferujemy badania i usługi jakościowe dla wszelkich  opakowań.  Wykonujemy testy opakowań wykonanych z różnych materiałów oraz z zastosowaniem w rożnych branżach m.in , przeznaczonych do  kontaktu z żywnością (m.in testy migracji i NIAS),  opakowań z  tworzyw sztucznych, opakowań przeznaczonych  do produktów przemysłowych i konsumenckich, kosmetyków, produktów rolniczych,  farmaceutycznych i wiele innych.

Dodatkowo, w odpowiedzi na pojawiające się trendy  oraz zapotrzebowanie konsumentów na zrównoważone produkty, Intertek wspiera działania,  które spełniają wymagania dotyczące zrównoważonych opakowań i  może określać wpływ opakowania na środowisko.