Intertek zapewnia rozwiązania w zakresie testowania, kontroli i certyfikacji jakości, aby pomóc klientom w zarządzaniu, ulepszaniu i ochronie aktywów związanych z wytwarzaniem energii.

Popraw swoje operacje związane z wytwarzaniem energii, bezpieczeństwo, rentowność i wydajność, jednocześnie minimalizując ryzyko biznesowe. Specjaliści Intertek zapewniają globalną wiedzę i usługi dla branży wytwarzania i przesyłu energii.

Intertek wpiera następujące działalności:

Usługi komunalne, niezależni producenci energii (IPP), operatorzy sieci, krajowe laboratoria, producenci sprzętu, firmy prawnicze, firmy ubezpieczeniowe, instytucje, dostawcy przesyłu i transportu, dostawcy paliw i handlowcy oraz odbiorcy energii elektrycznej z węgla, gazu ziemnego, wiatru, energii słonecznej, oleju opałowego, pływów i paliwa jądrowego.

Specjalizacje i usługi dla całego łańcucha wytwarzania energii i dostaw energii są dostępne w Intertek na całym świecie.