Nadchodzące wydarzenia

06
Cze
2024

WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z ISO 9001:2015

06-06-2024 8:00 am - 07-06-2024
Intertek Poland Sp. z o.o.
Intertek Poland Sp. z o.o.
Oszczepników 4
1 250,00 PLN

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych nabyciem umiejętności oraz uprawnień audytorów wewnętrznych zarządzania jakością, a także osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (koordynatorów, managerów, pełnomocników, osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu, a także wszystkich osób zainteresowanych aktualną wiedzą w zakresie systemu zarządzania zgodnie z ISO 9001:2015.

1,250.00 zł 15
18
Cze
2024

GMP + JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI I TRANSPORTU PASZ.

18-06-2024 9:00 am
Intertek Poland Sp. z o.o.
Intertek Poland Sp. z o.o.
Oszczepników 4
850,00 PLN

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wymagania prawne  dotyczące branży paszowej w kontekście systemu GMP+ oraz specyficzne wymagania GMP+.

Szkolenie dotyczyć będzie wiedzy ogólnej dotyczącej standardu GMP+, jego podstawy, wdrażania oraz doskonalenia systemu z wyjaśnieniami i obszarami zainteresowania. Omówione zostanie proces audytu wewnętrznego. Dedykowane jest pełnomocnikom i audytorom wewnętrznym systemu GMP+.

850.00 zł 15
09
Lip
2024

WYMAGANIA STANDARDU I LEADER ZESPOŁU HACCP

09-07-2024 8:00 am
Intertek Poland Sp. z o.o.
Intertek Poland Sp. z o.o.
Oszczepników 4
850,00 PLN

Szkolenie kierowane jest do członków zespolu (obecnych i przyszłych) oraz leaderów zespołów HACCP, którzy chcą dogłebnie poznać najnowsze wymagania systemu HACCP.  Szkolenie uwzgęldnia ostatnie zmiany w kodeksie żywnościowym.

850.00 zł 15
23
Wrz
2024

WARSZTATY DOSKONALAJĄCE DLA AUDYTORÓW SMETA

23-09-2024 9:00 am
Intertek Poland Sp. z o.o.
Intertek Poland Sp. z o.o.
Oszczepników 4
850.00 PLN

Szkolenie zapewni uczestnikom umiejętności w zakresie efektywnego prowadzenia audytów SMETA, zarówno w zakresie wymagań podstawowych (SMETA2P) jak i rozszerzonych (SMETA4P). Podczas szkolenia uczestnicy będą doskonalić umiejętność interpretacji zapisów standardu, a także działania w zakresie prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w aspekcie identyfikacji oraz zapisu niezgodności, sporządzenia wartościowego dla organizacji raportu z audytu oraz działań poaudytowych

850.00 zł 15
22
Paź
2024

AUDYTY ETYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

22-10-2024 9:00 am -5:00 pm
Intertek Poland Sp. z o.o.
Intertek Poland Sp. z o.o.
Oszczepników 4
850.00 PLN

Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę w zakresie wymagań standardów etycznych, w szczególności w odniesieniu do systemu organizacji, ludzi, działań, informacji i zasobów zaangażowanych w przenoszenie produktu lub usługi od dostawcy do klienta, zwany łańcuchem dostaw, jak również omówione zostaną  wymagania rynkowe i prawne procesu audytu i ciągłego doskonalenia oraz  weryfikacja systemu odpowiedzialności społecznej i etyki w przedsiębiorstwie. Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie korzyści wypływających z etycznego działania przedsiębiorstwa. Jak również zapoznają się z wymaganiami metodologii audytowej SMETA, poznają przebieg auditu etycznego, wszystkie jego elementy oraz zasady, którymi kieruje się auditor.

850.00 zł 15
19
Lis
2024

DOBROSTAN ZWIERZĄT W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1099/2009

19-11-2024 9:00 am -5:00 pm
Intertek Poland Sp. z o.o.
Intertek Poland Sp. z o.o.
Oszczepników 4
850.00 PLN

Uczestnik podczas szkolenia pozna praktyczne aspekty postępowania ze zwierzętami przed i w trakcie uboju w świetle rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009. Szkolenie w sposób zrozumiały dla każdego pracownika przybliża zagadnienia omówione w rozporządzeniu a także ułatwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy oraz spełnienie wymagań odnośnie dobrostanu zwierząt.

850.00 zł 15