Świadczenie usług Total Quality Assurance (Całkowitej zapewnienie jakości) obejmuje wyjątkowe wyzwania i obowiązki związane z usługami sektora publicznego i dostarczaniem infrastruktury.

Dostarczanie rozwiązań dla sektora publicznego wymaga rzetelnego i dokładnego podejścia, przestrzegania kategorycznych przepisów, zapewniania bezpieczeństwa publicznego i świadczenia usług zgodnie z rygorystycznymi standardami i harmonogramami.  Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, testujące, kontrolne i certyfikacyjne Intertek gwarantują sprawny i pewny przebieg procesów, jakość i opłacalność usług oraz infrastruktury sektora publicznego.

Nasze usługi pozwalają sektorowi publicznemu identyfikować i minimalizować nieodłączne ryzyko związane z działaniami, łańcuchami dostaw i procesami biznesowymi.  Współpracując z sektorem publicznym, gwarantujemy, że produkty i usługi spełniają i przekraczają standardy jakości, bezpieczeństwa i wydajności. Dzięki naszym usługom kontrolnym można potwierdzić wydajność produktów czy usług w porównaniu do specyfikacji będących podstawą ich certyfikacji.

Specjaliści Intertek mają rozległe doświadczenie, które pozwala sektorowi publicznemu rozwijać się bezpiecznie:        

Usługi wodociągowe – Intertek współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi sektora publicznego, organami regulacyjnymi i rządem w celu zapewnienia solidnych i zatwierdzonych metod oceny, które sprawdzają zgodność z wieloma standardami i pomagają zoptymalizować infrastrukturę pod kątem wydajności regulacyjnej.

Budynki publiczne – nasze niezależne usługi testowania i certyfikacji weryfikują i zapewniają, że produkty budowlane wykorzystywane w budownictwie użyteczności publicznej są bezpieczne, niezawodne oraz w pełni zgodne z przepisami budowlanymi.  Współpracując z obiektami takimi jak Pittsburgh Testing Laboratory in 1881, Omega Point Laboratories (OPL), Architectural Testing, Inc. (ATI), Professional Services Industries, Inc. (PSI), a także Grupą Testowania Materiałów (MT), jesteśmy jednym z najbardziej różnorodnych i wszechstronnych partnerów w branży budowlanej. 

Przesyłanie i dystrybucja energii – dzięki połączeniu różnych usług, od testowania, kontroli i certyfikacji po doradztwo techniczne i środowiskowe, Intertek zapewnia bezpieczeństwo, jakość i wydajność w całym cyklu życia infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.

Przemysł lotniczy i obrona – Intertek oferuje szeroki zakres usług lotniczych, wspierających wszystkie aspekty produkcji i wydajności: od badań i rozwoju, przez kontrolę jakości, certyfikację materiałową, po analizę awarii sprzętu lotniczego i obronnego.

Kolej – Intertek pomaga zabezpieczyć ciągłą eksploatację kolei i promować długotrwałość infrastruktury kolejowej.  Nasze rozwiązania obejmują kontrolę i testowanie kolejowych pojazdów napędzanych ropą, doradztwo w dziedzinie metalurgii, badania nieniszczące, analizę korozji i uszkodzeń, programy integrujące pojazdy szynowe oraz ocenę i zarządzanie ryzykiem utraty prądu.

Cło – usługi Intertek ułatwiają handel międzynarodowy poprzez zapewnienie zgodności importu i eksportu z wymogami regulacyjnymi.  Oferujemy rządom usługi bezpieczeństwa łańcucha dostaw mające na celu zabezpieczenie przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami łańcucha dostaw, w tym skanowanie ładunku i audyt bezpieczeństwa.