Biorąc pod uwagę rosnącą globalizację, wiele łańcuchów dostaw jest rozproszonych po całym świecie. Importerzy i producenci są bardziej narażeni na ryzyko, ponieważ normy jakości i preferencje różnią się w zależności od kraju. Firmy muszą zatem zapewnić, że jakość i ilość otrzymywanych produktów są zgodne ze specyfikacjami, szczególnie w przypadku dostawców za granicą.

Kontrole przedwysyłkowe (Pre-Shipment Inspection; PSI) to kontrole  polegająca na szczególnym sprawdzeniu gotowych produktów przed wysyłką. Proces ten obejmuje ocenę zgodności oraz procedurę weryfikacyjną i ma zastosowanie do określonych towarów/ produktów w kraju eksportu w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi  w kraju importu regulacjami technicznymi i obligatoryjnymi normami lub zatwierdzonymi równoważnymi normami.

Zwykle kontrola przedwysyłkowa  odbywa się w obiektach producenta tj. magazynie lub w porcie.

Kryteria kontroli mogą obejmować:

 • Identyfikacja produktu
 • Jakość i ilość produktów zgodnie z dokumentami wysyłkowymi – faktura proforma i packing list
 • Sprawdzenie zgodność produktu z wymaganiami danego kraju importu (Afryka i Bliski Wschód)
 • Bezpieczeństwo i ostrzeżenia dotyczące znakowania
 • Opakowanie
 • Ocena zgodności z normami
 • Badania, jeżeli są konieczne

Jak to działa?

 • Złożenie wniosku o certyfikację przesyłki dla produktów regulowanych do Intertek 
 • Przegląd/Ocena dokumentacji jakościowej  pod kątem zgodności z regulacjami konkretnego kraju Importu (Afryka i Bliski Wschód)
 • Kontrola przedwysyłkowa  (Pre-Shipment Inspection) u producenta towaru / wnioskującego
 • Wydanie Certyfikatu Zgodności (CoC)

Dlaczego PSI jest ważny dla Twojej firmy?

Inspekcje przed wysyłką zapewniają zgodność z jakością w całym globalnym łańcuchu dostaw. Kontrole te pomagają producentom w zapewnieniu jakości swoich produktów i ochronie importerów przed ryzykiem handlu międzynarodowego.

W jaki sposób Intertek może pomóc?

Firma certyfikująca Intertek, może pomóc w kontroli przed wysyłką, aby upewnić się, że towar  i dokumentacja są zgodne z wymaganiami technicznymi  i obligatoryjnymi normami kraju importu wg posiadanej akredytacji.

Inspekcja jest niezbędna dla uzyskania Certyfikatu Zgodności do krajów takich jak: Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Gabon, Ghana, Irak, Kamerun, Katar, Kurdystan, Kuwejt, Maroko, Nigeria, Tanzania, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej.