Intertek testuje i analizuje detergenty, barwniki, barwniki i składniki pigmentów oraz ich zastosowania, takie jak atramenty płynne, tekstylia, opakowania, żywność i farmaceutyki.

Detergenty, barwniki i barwniki są powszechne w produkcji wielu produktów konsumenckich i przemysłowych, w tym odzieży i tekstyliów, zabawek, kosmetyków, obuwia, wyrobów medycznych, leków, detergentów przemysłowych i domowych oraz opakowań. Mogą nadawać określone wykończenia, zapobiegać rozwojowi pleśni, zmniejszać degradację produktu lub wprowadzać żywy kolor do produktu, aby wymienić tylko kilka jego funkcji.

Jako producent tych produktów Twoim wyzwaniem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i optymalnej wydajności. Bezpieczeństwo produktu jest najważniejsze, a obecność potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych należy oceniać na każdym etapie łańcucha dostaw. Zagrożenie dla zdrowia i środowiska należy zminimalizować, aby spełnić ograniczenia chemiczne na całym świecie, zwracając szczególną uwagę na wybór barwników i składników chemicznych w produktach. Obejmuje to utrzymywanie produktów wolnych od niebezpiecznych lub ograniczonych substancji, takich jak metale ciężkie, formaldehyd, ftalany lub barwniki azowe i ich produkty rozpadu.

Dzięki Intertek jako partnerowi Total Quality Assurance (Kompleksowego Zapewnienia Jakości) możemy pomóc Ci we wdrożeniu rozwiązań w zakresie zarządzania chemikaliami obejmujących cały łańcuch dostaw, w tym oceny ryzyka toksykologicznego składników, wskazówek dotyczących etykietowania, badań przesiewowych w kierunku substancji objętych ograniczeniami oraz konsultacji prawnych, aby zapewnić, że Twoja organizacja spełnia cele zgodności . Nasza wiedza specjalistyczna umożliwia identyfikację i ograniczenie ryzyka nieodłącznie związanego z operacjami, łańcuchami dostaw i procesami biznesowymi.

Nasi doświadczeni naukowcy mogą wspierać rozwój Twojego produktu poprzez analizę receptury i badania deformacji. Dzięki szerokiemu zakresowi usług laboratoryjnych możemy badać pod kątem potencjalnych alergenów lub substancji aktywnych, takich jak środki powierzchniowo czynne, i pomagać w usuwaniu zanieczyszczenia chemicznego lub bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Badania interakcji między produktami i podłożami, takimi jak skóra, tkaniny, włosy, opakowania i twarde powierzchnie, pomagają rozwijać badania wydajności. Nasze usługi testowania pomagają ocenić, w jaki sposób Twoje produkty i usługi spełniają i przewyższają standardy jakości, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i wydajności.

Tekstylia, odzież i obuwie

Barwniki i dodatki stosuje się podczas produkcji tekstyliów, odzieży i obuwia, a także do tworzenia składników produktów w celu nadania określonych wykończeń, zapobiegania rozwojowi pleśni i degradacji produktu lub poprawy koloru. Stwierdzono, że niektóre barwniki i substancje stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa środowiska. W rezultacie na całym świecie wprowadzono zasady i przepisy mające na celu promowanie bezpieczeństwa środowiska, a także ochronę zdrowia ludzi. Intertek może współpracować z Tobą w celu wdrożenia rozwiązania do zarządzania chemikaliami w sieci łańcucha dostaw, w tym testowania substancji objętych ograniczeniami, takich jak barwniki azowe, które rozkładają się na ograniczone aminy, barwniki dyspersyjne, środki zmniejszające palność, formaldehyd, fungicydy, takie jak fumaran dimetylu (DMF), pestycydy , ftalany i metale ciężkie.

Zapewniając jakość, nasza wiedza na temat Total Quality Assurance jest konsekwentnie dostarczana z precyzją, tempem i pasją, umożliwiając bezpieczny rozwój.

Powiązane usługi