Usługi rządowe i handlowe, zabezpieczające import, ułatwiające eksport. Usługi rządowe i handlowe Intertek wspierają rządy we wdrażaniu standardów importu. Eksporterzy: Bezpiecznie spełniaj wymagania rządowe i dostarczaj produkty swoim klientom na czas.

Intertek pomaga rządom, organom celnym i krajowym organizacjom normalizacyjnym poprawić zgodność importu z normami bezpieczeństwa, chronić przychody z ceł importowych i zabezpieczyć międzynarodowy łańcuch dostaw.

 
 
Intertek

Usługi celne

Usługi rządowe i handlowe Intertek polegają na bogatym doświadczeniu w ułatwianiu handlu, opracowywaniu i dostarczaniu nowych usług dla rządów, organów celnych, władz i organizacji normalizacyjnych.

Intertek

Import i eksport

Zabezpiecz zgodność twoich produktów z wiedzą Intertek. Skoncentruj się na sprzedaży swoich produktów i swojej podstawowej działalności docelowym krajom importu i eksportu.

Intertek

Sektor publiczny


Świadczenie usług sektora publicznego jest jednym z naszych kluczowych atutów, ponieważ rozumiemy wyjątkowy zestaw obowiązków i wartości, które są z nim związane.