Usługi rządowe i handlowe Intertek opierają się na bogatym doświadczeniu w zakresie ułatwiania wymiany handlowej, opracowywania i dostarczania nowych usług dla rządów, organów celnych, władz i organizacji normalizacyjnych.

Usługi te ułatwiają handel międzynarodowy dzięki zgodności importu i eksportu z wymogami regulacyjnymi.

Nasze usługi generują dochody poprzez cło, poprawiają efektywność, zwiększają bezpieczeństwo łańcucha dostaw i zapewniają najlepsze praktyki międzynarodowej procedury handlowej.

Przykłady innowacyjnych usług, które oferujemy w zakresie ułatwień w handlu:

ADVANTAS – Zaawansowane rozwiązania handlowe

Intertek ADVANTAS, zaawansowany system oceny handlu łączy szereg nowych narzędzi i technologii celnych. Intertek ADVANTAS™ może zapewnić skokową zmianę wydajności bez szkody dla handlu. Gwarantuje zwiększenie wydajności celnej z wykorzystaniem technologii e-biznesowych, w tym Programu informacji o wycenie i Systemu zarządzania ryzykiem.

Single Window

Single Window to zintegrowany portal internetowy, który oferuje użytkownikowi końcowemu całkowitą interaktywność i umożliwia holistyczne podejście do wszystkich elementów procesu handlowego dzięki umożliwieniu przechowywania dokumentacji w jednym systemie.

Single Window pozwala przewoźnikom, agentom spedycyjnym, agentom rozliczeniowym, importerom i konsolidatorom na wysyłanie manifestów wysyłkowych i śledzenie procesu odprawy celnej za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego.

Usługi bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Intertek oferuje usługi w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw dla rządów, portów lotniczych, organizacji celnych, władz portowych i przedsiębiorstw, zapewniające ochronę przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami łańcucha dostaw.

Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw obejmują:

  • skanowanie ładunków,
  • audyt bezpieczeństwa,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
  • usługi szkoleniowe i rozwojowe.

Programy oceny zgodności

Programy oceny zgodności Intertek gwarantują, że produkty są w pełni przetestowane w akredytowanych laboratoriach, a certyfikat zgodności (CoC) został wydany przed ich wysłaniem do kraju klienta. Testy przeprowadzane są zgodnie z normami krajowymi lub międzynarodowymi.

Dzięki sieci ponad 1000 biur i laboratoriów Intertek oferuje globalny zasięg, szerokie rozeznanie oraz lokalną obecność. Obecność ta oznacza, że ​​możemy prowadzić programy oceny zgodności dla rządów obejmujące szeroki zakres produktów.

Programy kontroli przedwysyłkowej

Intertek świadczy usługi kontroli przedwysyłkowej (PSI) dla rządów, stanowiące sposób ochrony dochodów pochodzących z importu zarówno dla władz, jak i dla obywateli. Rządy wdrażają programy PSI w celu zapewnienia, że import jest zgodny z ich regulacjami i że otrzymywane są opłaty celne w odpowiedniej wysokości.