Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Usługi rządowe i handlowe Intertek opierają się na bogatym doświadczeniu w zakresie ułatwiania wymiany handlowej, opracowywania i dostarczania nowych usług dla rządów, organów celnych, władz i organizacji normalizacyjnych.

Usługi te ułatwiają handel międzynarodowy dzięki zgodności importu i eksportu z wymogami regulacyjnymi.

Nasze usługi generują dochody poprzez cło, poprawiają efektywność, zwiększają bezpieczeństwo łańcucha dostaw i zapewniają najlepsze praktyki międzynarodowej procedury handlowej.

Przykłady innowacyjnych usług, które oferujemy w zakresie ułatwień w handlu:

ADVANTAS – Zaawansowane rozwiązania handlowe

Intertek ADVANTAS, zaawansowany system oceny handlu łączy szereg nowych narzędzi i technologii celnych. Intertek ADVANTAS™ może zapewnić skokową zmianę wydajności bez szkody dla handlu. Gwarantuje zwiększenie wydajności celnej z wykorzystaniem technologii e-biznesowych, w tym Programu informacji o wycenie i Systemu zarządzania ryzykiem.

Single Window

Single Window to zintegrowany portal internetowy, który oferuje użytkownikowi końcowemu całkowitą interaktywność i umożliwia holistyczne podejście do wszystkich elementów procesu handlowego dzięki umożliwieniu przechowywania dokumentacji w jednym systemie.

Single Window pozwala przewoźnikom, agentom spedycyjnym, agentom rozliczeniowym, importerom i konsolidatorom na wysyłanie manifestów wysyłkowych i śledzenie procesu odprawy celnej za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego.

Usługi bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Intertek oferuje usługi w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw dla rządów, portów lotniczych, organizacji celnych, władz portowych i przedsiębiorstw, zapewniające ochronę przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami łańcucha dostaw.

Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw obejmują:

  • skanowanie ładunków,
  • audyt bezpieczeństwa,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
  • usługi szkoleniowe i rozwojowe.

Programy oceny zgodności

Programy oceny zgodności Intertek gwarantują, że produkty są w pełni przetestowane w akredytowanych laboratoriach, a certyfikat zgodności (CoC) został wydany przed ich wysłaniem do kraju klienta. Testy przeprowadzane są zgodnie z normami krajowymi lub międzynarodowymi.

Dzięki sieci ponad 1000 biur i laboratoriów Intertek oferuje globalny zasięg, szerokie rozeznanie oraz lokalną obecność. Obecność ta oznacza, że ​​możemy prowadzić programy oceny zgodności dla rządów obejmujące szeroki zakres produktów.

Programy kontroli przedwysyłkowej

Intertek świadczy usługi kontroli przedwysyłkowej (PSI) dla rządów, stanowiące sposób ochrony dochodów pochodzących z importu zarówno dla władz, jak i dla obywateli. Rządy wdrażają programy PSI w celu zapewnienia, że import jest zgodny z ich regulacjami i że otrzymywane są opłaty celne w odpowiedniej wysokości.