Nasze usługi w zakresie chemikaliów specjalistycznych pomagają zrozumieć atrybuty techniczne i wydajności produktów oraz zapewnić zgodność z przepisami.

Specjalistyczne chemikalia, znane również jako chemikalia użytkowe, są stosowane jako składniki gotowych produktów oraz w celu usprawnienia procesów produkcyjnych.

Specjalistyczne innowacje chemiczne zależą od łączenia atrybutów technicznych i wydajnościowych; dlatego ważne jest zrozumienie składu chemicznego i właściwości oraz tego, w jaki sposób zwiększają wartość proponowanego zastosowania. Wszelkie potencjalne skutki dla zdrowia i środowiska również muszą zostać ocenione i uwzględnione.

Obsługując różnorodne sektory, od specjalistycznych polimerów i nanomateriałów po dodatki do żywności, aromaty i substancje zapachowe, nasi naukowcy są w stanie przetestować skład chemiczny lub właściwości fizyczne specjalistycznych chemikaliów, oceniając, w jaki sposób spełniają i przewyższają standardy jakości, bezpieczeństwa, trwałości i wydajności , w ramach naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie kompleksowego zapewniania jakości.

Dzięki naszej sieci laboratoriów analitycznych możemy wesprzeć twoje badania lub produkcję testami kontroli jakości, analizami śladowymi, zanieczyszczeniami i analizami formulacji, pomagając twoim specjalistycznym chemikaliom osiągnąć optymalną charakterystykę działania, umożliwiając ci przewagę z szybkością i precyzją. Nasze laboratoria pracują zgodnie z uznanymi w branży normami, takimi jak ISO 17025 lub Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP), dzięki czemu dane dotyczące rejestracji są odpowiednie dla organów na całym świecie.

Ponieważ przepisy dotyczące kontroli chemikaliów wchodzą w życie co roku, nasi konsultanci regulacyjni mogą pomóc zapewnić, że Twoja firma z powodzeniem przestrzega krajowych i międzynarodowych wymagań regulacyjnych, a nasza ocena ryzyka toksykologicznego pomoże ustalić, czy Twój produkt stanowi potencjalne ryzyko.

Aby ułatwić nawigację po złożonych łańcuchach dostaw i trasach dystrybucji, nasze usługi kontroli ładunku i audytu łańcucha dostaw mogą zabezpieczyć Twoje produkty i zminimalizować ryzyko. Nasi inspektorzy ładunków świadczą globalne usługi inspekcyjne obejmujące badania ilościowe, próbkowania i jakościowe cennych ładunków specjalistycznych chemikaliów. Świadczymy usługi audytorskie, aby pomóc Ci zapewnić zgodność z przepisami i jakość produktu, egzekwować przepisy dotyczące łańcucha dostaw, utrzymać bezpieczeństwo w miejscu pracy, zwiększyć odpowiedzialność społeczną i zapewnić ogólne bezpieczeństwo biznesowe.

Współpracując z Intertek, możesz polegać na naszych wysokiej jakości, specjalistycznych usługach chemicznych w celu wspierania Twojej firmy oraz dostarczania doskonałych materiałów i produktów swoim klientom i użytkownikom końcowym, w ramach naszego całkowitego zapewnienia jakości.

 

Powiązane usługi