Usługi wspierające i weryfikujące Państwa międzynarodowy łańcuch dostaw od produkcji do wejścia na rynek

Podmioty zaangażowane w handel międzynarodowy, takie jak eksporterzy, importerzy, detaliści, producenci, instytucje finansowe i rządy, interesują się zarządzaniem łańcuchem dostaw i tym, jak wpływa to na ich działalność i inwestycje.

 Chcą Państwo ufać, że towary, którymi Państwo handlują, nie tylko docierają na zamierzony rynek szybko i sprawnie, ale także spełniają wymagane standardy jakości.

 Firma Intertek opracowała szereg rozwiązań wspierających międzynarodowy łańcuch dostaw poprzez nasz zakres audytów, badań, inspekcji i usług certyfikacyjnych, które obejmują cały łańcuch dostaw od początkowej transakcji handlowej do dostawy.

 

Powiązane usługi importowo-eksportowe: