Intertek Poland

Intertek jest globalnym dostawcą usług kompleksowego zapewnienia jakości. Począwszy od usług inspekcyjnych i audytorskich poprzez badania laboratoryjne, szkolenia, doradztwo jakościowe, certyfikację. Usługi Intertek wspierają jakość i bezpieczeństwo produktów, usług i procesów.

Total Quality. Assured.

Intertek Poland jest częścią Intertek Group plc, globalnego lidera w badaniach i certyfikacji produktów, usług i procesów. Działalność w Polsce firma rozpoczęła w 2004 roku od usług inspekcyjnych towarów gospodarstwa domowego dla międzynarodowych sieci handlowych. W chwili obecnej świadczymy kompleksowe usługi inspekcyjne, audytorskie, szkoleniowe, doradcze i badawcze dla przemysłu.
W Polsce od ponad 10 lat, Intertek wspiera przedsiębiorstwa w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa produktów i usług. Pomagamy producentom i eksporterom w spełnieniu wymagań lokalnych rynków w zakresie badań i certyfikacji produktów i usług. Dzięki naszej globalnej obecności i rozpoznawalności na rynkach międzynarodowych, klienci mogą zminimalizować ryzyko ekspansji na rynki zagraniczne.

Możemy wesprzeć Twoją przewagę konkurencyjną na rynku poprzez:

  • Inspekcje - świadczymy szeroki zakres usług inspekcyjnych dla przemysłu, dostarczamy wiarygodnego wsparcia dla produktów, projektów i procesów.
  • Audyty - przeprowadzane przez nas audyty pomagają zapewnić zgodność wymaganiami i regulacjami poszczególnych rynków w przemyśle.
  • Badania i analizy - niezależne, akredytowane laboratoria badawcze dostarczają wiarygodnych informacji i podnoszą wartość i atrakcyjność rynkową produktów.
  • Certyfikacje - jako niezależna jednostka certyfikacyjna, prowadzimy audyty certyfikacyjne w oparciu o krajowe lub międzynarodowe akredytacje dostarczając wartości dodanej każdemu przedsiębiorstwu.
  • Outsourcing - pomagamy w optymalizacji kosztów działalności, wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu usług badawczych, inspekcyjnych, jakościowych. Dzięki temu klienci mogą skupić się na podstawowej działalności maksymalizując jej efektywność.
  • Szkolenia - najlepsi eksperci w swoich dziedzinach, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, szkoląc i doradzając w zakresie jakości, bezpieczeństwa i aktualnych wymagań prawnych w branży.

Akredytowane Laboratorium Badawcze Intertek Poland Sp. z o.o. działa zgodnie z wymaganiami międzynarodowego systemu jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 a potwierdzeniem naszych kompetencji jest certyfikat akredytacji Nr AB 381 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium posiada pełną niezależność w zakresie prowadzonych badań. Jest bezstronne w sposobie przedstawiania wyników.

Intertek Poland jest niezależną jednostką badającą w sposób bezstronny produkty i procesy naszych klientów, kierującą się w codziennej pracy wewnętrznymi kodeksami etyki, uczciwej konkurencji, odpowiedzialności za rzetelność przedstawianych raportów, zachowania poufności przekazywanych nam danych oraz polityką anty-korupcyjną.

Zasady i Warunki Współpracy z Intertek Poland Sp. z o. o.

Intertek General Terms and Conditions of Services