W naszej działalności podjęliśmy pionierski krok w kierunku umieszczenia Zapewnienia Jakości na pierwszym miejscu w ofercie usług i zmieniliśmy nazwę branży na „ATIC” (Assurance, Testing, Inspection and Certification – Zapewnienie Jakości, Testowanie, Kontrola i Certyfikacja). Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci potrzebują rozwiązania Total Quality (Kompleksowej Jakości), które wykracza poza usługi TIC i dostarcza usługę dodatkową – Assurance – zapewnienie, że ich procesy operacyjne i systemy zarządzania jakością działają prawidłowo.

 

OBIETNICA TQA DLA KLIENTÓW 

KOMPLEKSOWE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI INTERTEK DOSTARCZANE

NIEZMIENNIE Z PRECYZJĄ, PASJĄ I W SZYBKIM TEMPIE,

UMOŻLIWIAJĄC BEZPIECZNY ROZWÓJ NASZYM KLIENTOM

 

NASZ CEL

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA.

 

NASZA WIZJA

CHCEMY STAĆ SIĘ NAJBARDZIEJ ZAUFANYM PARTNEREM DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI.

 

Szczegółowe podsumowanie usług ATIC – ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

UMOŻLIWIAMY IDENTYFIKACJĘ I OGRANICZENIE RYZYKA NIEODŁĄCZNIE ZWIĄZANEGO Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, ŁAŃCUCHAMI DOSTAW I PROCESAMI BIZNESOWYMI.

Zapewnienie Jakości wykracza poza testowanie, inspekcję i certyfikację, aby skupić się na podstawowych elementach, które zapewniają sukces firmy i jej produktów. Dzięki rozwiązaniom firmy Intertek w zakresie zapewnienia jakości masz całkowitą pewność, że procedury operacyjne, systemy i pracownicy działają prawidłowo, aby zapewnić Twojej firmie przewagę konkurencyjną na rynku.

Nasze szerokie usługi w zakresie audytu, benchmarkingu wyników działania i łańcucha dostaw zapewniają wgląd w każdy aspekt działalności, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji dotyczących firmy. Dzięki usługom szkoleniowym klient może mieć pewność, że kompetencje pracowników są aktualne i odpowiednie. Nasi eksperci na całym świecie przekazują klientom wiedzę na temat oceny ogólnej wydajności, jakości i produktywności laboratoriów, identyfikacji i ograniczania ryzyka, optymalizacji procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw itp.

Intertek nie ma sobie równych pod względem dostarczania dostosowanych rozwiązań zapewnienia jakości w celu spełnienia indywidualnych potrzeb klientów, oferując rozwiązania w wielu różnych obszarach.

 

TESTOWANIE

OCENIAMY, CZY PRODUKTY I USŁUGI SPEŁNIAJĄ LUB PRZEWYŻSZAJĄ NORMY DOTYCZĄCE JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I WYDAJNOŚCI.

Zwiększaj wartość i atrakcyjność rynkową swoich produktów dzięki usługom testowania i certyfikacji firmy Intertek w obszarze badań laboratoryjnych, zgodności z przepisami i innych.

Obecnie rynek jest skomplikowany. Globalizacja zmieniła świat, otwierając nowe rynki, źródła dostaw, regulacje i produkty. Podpowiemy, jak się w tym świecie poruszać. Nasze usługi w zakresie badań laboratoryjnych w terenie i we własnym zakresie zapewniają dane potrzebne do optymalizacji procesu produkcji oraz szybkiego i ekonomicznego wprowadzenia produktu na rynek. Usługi testowe i certyfikacyjne firmy Intertek wspierają jakość, wydajność, zgodność z przepisami, bezpieczeństwo, benchmarking, ocenę, walidację, analizę i inne wymagania dotyczące produktów, komponentów, surowców, zakładów i obiektów.

Nasze zasoby globalne i eksperci korzystający z ponad 130-letniego doświadczenia posiadają odpowiednie wyposażenie, aby spełniać potrzeby klientów w zakresie testowania, okresu realizacji i produktów. Wraz ze zmianami przepisów oraz tworzeniem i innowacją technologii, nasza wiedza i doświadczenie branżowe gwarantują, że produkty i firmy są przygotowane na zmieniające się wymagania.

Pomagamy w szybkim, odpowiedzialnym i ekonomicznym wprowadzeniu produktu na rynek, aby zapewnić stały rozwój firmy.

 

KONTROLA

ZATWIERDZANIE SPECYFIKACJI, WARTOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA TWOICH SUROWCÓW, PRODUKTÓW I AKTYWÓW.

Różnorodny zakres usług kontrolnych Intertek zapewnia wiarygodne wsparcie dla produktów, projektów i procesów.

Niezależne kontrole zewnętrzne pomagają klientom na całym świecie chronić ich sprawy finansowe, sprawy związane z marką i prawne w całym łańcuchu dostaw – od surowców i wyrobów gotowych po urządzenia i aktywa zakładu produkcyjnego. Oferujemy usługi kontrolne producentom, detalistom, handlowcom, operatorom zakładów, rządom oraz innym nabywcom i sprzedawcom materiałów i produktów na rynkach światowych.

Kontrole pomagają zminimalizować ryzyko wystąpienia wadliwych produktów dzięki upewnieniu się, że są one zgodne zarówno z normami klienta, jak i wymogami branżowymi i rządowymi. Ma to na celu ochronę interesów firmy, pomoc w zarządzaniu ryzykiem oraz zapewnienie wytwarzania i dostarczania wysokiej jakości produktów do miejsca przeznaczenia zgodnie ze specyfikacjami klienta.

Doświadczeni inspektorzy pomagają w identyfikacji produktów i wysyłek, które mogą zawierać części i materiały niestandardowe lub niezgodne z normami. Produkty i materiały, które rutynowo testujemy i kontrolujemy, obejmują towary konsumpcyjne, takie jak ubrania, zabawki, kosmetyki i żywność, a także wartościowe ładunki masowe, takie jak produkty rolne, ropa naftowa, chemikalia i produkty rafinacji ropy naftowej podczas ważnego transportu, transferu rozliczeniowego i czynności związanych z magazynowaniem.

Wspieramy również zarządzanie okresem trwałości urządzeń w zakładach produkcyjnych, takich jak elektrownie i rafinerie ropy naftowej poprzez kontrole i testy, zapewniając bezpieczną i niezawodną eksploatację aktywów.

 

 

CERTYFIKACJA

FORMALNE POTWIERDZENIE, ŻE PRODUKTY I USŁUGI SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE ZAUFANE STANDARDY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE.

Certyfikacja potwierdza wiarygodność firmy. Aby zapewnić tę wiarygodność, firma Intertek posiada akredytację i uznanie na całym świecie naszych usług w zakresie testowania i certyfikacji.

Wraz z rozwojem i ekspansją rynku coraz więcej klientów poszukuje bezpiecznych, wiarygodnych i, coraz częściej, ekologicznych produktów. Dzięki kompetencjom międzynarodowym i lokalnym, firma Intertek zapewnia kwalifikacje niezbędne do odpowiedniego wypromowania produktów. Oferujemy programy certyfikacyjne, które umożliwiają wejście na rynek w różnych krajach na świecie, programy na rzecz większej dbałości o środowisko, a także programy weryfikujące zgodność z zasadami odpowiedzialności społecznej zarówno dla Twojej firmy, jak i jej dostawców.

Współpraca z firmą Intertek pomaga zaprezentować i zachować atrybuty produktów w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Nasza wiodąca pozycja i wiedza w zakresie standardów regulacyjnych i certyfikacji pozwala zmierzyć się ze zmianami i wyzwaniami, a umiejętności i wiedza na temat procesu od zaopatrzenia do pozycji rynkowej zapewniają rozwiązania, które są wydajne, efektywne kosztowo i zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi.