Każdy produkt - zanim trafi na półki sklepowe musi przejść przez właściwy proces produkcyjny. Od jakości produkcji wiele zależy - to priorytet. Konsument ufa, że żywność, kosmetyk, jaki dostaje do rąk powstał w oparciu o najważniejsze normy i standardy.  Kontrola przedprodukcyjna pozwala ustalić i potwierdzić daną linię produkcyjną. Inspekcja przed uruchomieniem produkcji (Inspekcja Przed Produkcją - PPI) jest bardzo istotna. Pozwala lepiej przygotować się do etapu produkcyjnego. Kontrola przedprodukcyjna ma kilka powodów. Przede wszystkim pomaga zweryfikować stan produkcyjny z zapisami w dokumentacji,pomaga też sprawdzić czy umowy z dostawcami są prawidłowe i czy wszystko po obu stronach jest właściwie ustalone i przygotowane. Przedsiębiorca musi mieć gwarancję odbioru produktu, a dostawca chce mieć pewność, że produkcja zakończy się z sukcesem w wyznaczonym terminie.  Podczas inspekcji sprawdzane są również kadry pracownicze - każdy musi być odpowiedzialny za dany przedział pracy. Jest to bardzo ważne.

Na czym polega inspekcja przed produkcją

Inspekcja przed produkcją składa się z kilku podstawowych działań:

  • sprawdzenie dokumentacji produkcyjnej,
  • sprawdzenie kwalifikacji zespołu pracującego przy produkcji,
  • weryfikacja umów z dostawcą,
  • sprawdzenie stanu technicznego i higienicznego hal produkcyjnych,
  • ocena składu produktu, jego zgodności z certyfikacją.

Zakres kontroli może być nieco szerszy, w zależności od firmy zlecającej, a także od cech charakterystycznych certyfikacji, o którą ubiega się producent.  Podstawy inspekcji jednak muszą zostać zrealizowane - bez względu na charakter produkcji oraz branżę.

Jakie obszary są sprawdzane

Podstawowe obszary inspekcji przedprodukcyjnej to:

  • dokumentacja i kadry - firma weryfikuje, czy w produkcji bierze udział odpowiedni zespół, złożony z fachowców, sprawdzana jest dokumentacja, przepisy prawne, ważne terminy.
  • umowy z dostawcami - weryfikacja zasad dostarczenia produktu do dostawców i do obiegu sprzedażowego, jak kiedy i na jakich warunkach?,
  • jakość produkcji - skład produktu, stopień bezpieczeństwa, zgodność z certyfikacją.

W celu zamówienia inspekcji (kontroli) wypełnił załączony formularz Zamówienia Inspekcji.