During Production Inspection (DPI)

Kontrola jakości podczas produkcji to priorytet. Kontrola taka może się odbyć gdy przynajmniej 20% - 30% produkcji jest gotowe. Tak szybko jak pierwszy towar zjedzie z linii produkcyjnej, nasi inspektorzy są na miejscu w celu skontrolowania defektów lub odchyleń od parametrów jakościowych oraz zasugerowania praktycznych i efektywnych sposobów naprawy w procesie produkcyjnym. Obejmuje ona między innymi sprawdzenie na jakim etapie jest produkcja, kontrolę półproduktów i wybranych losowo wyrobów gotowych. Jest to pierwszy krok na drodze produktu na półki sklepowe. Zasady i przebieg kontroli, różni się w zależności od charakteru produktu, który ma być wypuszczony na rynek.

In-line Inspection

Inspekcja Inline jest kontrolą wyrywkową na etapie 10% ukończonej produkcji, którą można zastosować do kontroli odzieży i wyrobów tekstylnych (w tym również dla do produktów tzw. „home textiles”). Kontrola ta, ma na celu sprawdzenie statusu produkcji, zgodności produkcji z zamówieniem oraz wymaganiami jakościowymi. Wiele aspektów usługi During Production Inspection (DPI) pokrywa się z inspekcją Inline, jednak ta jest rozszerzona o elementy auditu socjalnego
i technicznego. Poza jakością produktu, sprawdzane są podstawowe elementy systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w fabryce.

W czasie kontroli sprawdza się przede wszystkim:

  • dokumentację związaną z produkcją,

Niezbędne jest sprawdzenie urządzeń wykorzystywanych przy produkcji, ich funkcjonalność i przydatność na danym etapie realizacji. Sprawdzane i weryfikowane są również pozwolenia i dokumenty dotyczące hali produkcyjnej.

  • przebieg produkcji,

Produkcja musi odbywać się w odpowiedniej kolejności. Żaden etap produkcyjny nie może zostać pominięty. Weryfikowane jest wykonywanie poszczególnych zadań według obowiązującej normy.

  • bezpieczeństwo produkcji,

Przed rozpoczęciem prac i już w trakcie realizacji należy sprawdzać czy wszystkie normy bezpieczeństwa są przestrzegane.

  • analiza składu produktu,

Produkt musi być tworzony według konkretnej receptury. Kontrola w czasie produkcji chroni przed pojawieniem się niepożądanego składnika.

Aspekty praktyczne kontroli Inline:

  • Kontrola jest przeprowadzana dla każdego modelu. Po wykryciu defektów dla danego modelu, zostaje dostarczony plan działań naprawczych, który jest podstawą do ustalenia przyczyn powstawania wad.
  • Inspekcja może być wykonana, gdy co najmniej 10% produkcji jest gotowa.
  • Podczas kontroli inline, sprawdzane są komponenty, składowe produktu oraz produkty gotowe.
  • Acceptance Quality Limit (AQL) nie jest w tym przypadku stosowany.
  • Wyniki kontroli są analizowane przez inspektorów wraz z pracownikami fabryki, w celu ustalenia pierwotnej przyczyny powstawania defektów. Pozwala to, na wyeliminowanie wad w końcowej fazie produkcji.

Rodzaje kontroli jakości produkcji

Obecnie możemy wymienić dwa rodzaje kontroli jakości produkcji. Najpopularniejsze z nich to:

kontrola stuprocentowa: kontrola każdej jednostki produkcji i każdego etapu prac.

kontrola wyrywkowa: bazując na międzynarodowym standardzie przeprowadzania wyrywkowej kontroli, ogólnie znanej jako ASNI/ASQC Z1.4, BS 6001-1, ISO 2859-1.

Cele kontroli jakości

Kontrole jakości są niezbędne na każdym etapie produkcji - w początkowej i końcowej fazie prac. Kontrole jakości weryfikują jakość produktów, warunki higieniczne na produkcji, bezpieczeństwo prac, zgodność produkcyjną z obowiązującymi normami.

 

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o prawidłowych kontrolach jakości produkcji? Skontaktuj się z nami. Podpowiemy jak przygotować się do takiej kontroli i jak powinna ona wyglądać.

W celu zamówienia kontroli wypełnij załączony formularz Zamówienia Inspekcji.