Kontrola załadunku jest niezbędna dla bezpieczeństwa transportu Kontroli podlegają warunki w jakich dany produkt będzie transportowany.

Miejsca kontroli załadunku

Usługa jest świadczona u producenta, w magazynie, po kontroli wyrywkowej lub podczas załadunku do transportu. Inspektor nadzoruje zapewnienie właściwych warunków transportu, kontroluje  czystość i stan techniczny kontenerów w odniesieniu do rodzaju transportowanych produktów i miejsca ich przeznaczenia. Kontroli podlega ilość, zgodność produktów z dokumentacją, oznaczenia na produkcie/opakowaniu, weryfikowana jest wyrywkowo jakość produktów oraz odpowiednie zabezpieczenie w transporcie.

Jak przebiega kontrola załadunku

Kontrola zaczyna się weryfikacją wszystkich informacji o produkcie oraz ich zgodności z dokumentacją.  Sprawdzana jest ilość, wyrywkowo jakość towaru, jego waga oraz opakowanie. Inspektor monitoruje każdy proces załadunku. Ważna jest ochrona przed uszkodzeniami, zarówno w chwili załadunku, jak i w czasie transportu.

Kontrola załadunku obejmuje m.in.:

  • sprawdzenie przez naszego inspektora stanu kontenera wewnątrz oraz na zewnątrz,
  • kontrolę ilości ładowanego towaru oraz stanu opakowań (kartonów zbiorczych, palet),
  • wyrywkową kontrolę produktu w celu sprawdzenia, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją Klienta,
  • nadzór nad procesem załadunku,

Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.