gapCertyfikacja Global G.A.P - Good Agricultural Practice
 
„Od pola do stołu” - rynek żywności rozwinął się tworząc różnorodną wielokanałową sieć. Coraz częściej przekonujemy się, że trudno jest płynnie i spójnie połączyć główną strukturę operacyjną z wszelkimi innymi procesami biznesowymi zaangażowanymi w produkcję i dystrybucję żywności. Jeśli procedury bezpieczeństwa i jakości takie jak GlobalGap – Grupa Robocza Europejskich Detalistów GAP nie są rozumiane, wdrażane oraz przyjmowane, na ryzyko wystawiana jest nie tylko jakość produkowanej żywności, ale również reputacja i marka firmy. GlobaGAP to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności w pierwotnej produkcji rolnej. Standard GlobalGAP, początkowo pod nazwą EUREPGAP, powstał w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu opracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Dlaczego GlobalGAP?

Certyfikat GlobalGAP jest wymagany przez sieci handlowe lub innych kontrahentów, dla których jest on warunkiem współpracy biznesowej z dostawcami nieprzetworzonych produktów rolne. GLOBALGAP najbardziej rozpowszechniony jest wśród producentów i dostawców świeżych owoców i warzyw. Certyfikacja GlobalGAP pozwala na potwierdzenie zgodności procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, na uzyskanie świadectwa zdrowotnego produktów, daje gwarancję bezpieczeństwa produktu oraz jego wysokiej jakości, pozwala na obniżenie szosztów produkcji, zwiększa konkurencyjność na rynku.


Nasze rozwiązanie
Poprzez sieć ponad 1000 biur na całym świecie oraz wysoko kwalifikowanych audytorów Intertek może pomóc Państwu osiągnąć cele jakościowe oraz spełnić wymagania klientów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.
Certyfikacja GlobalGap jest obecnie szeroko uznawana i akceptowana przez rolników oraz grupy pracujące na całym świecie. Intertek posiada akredytację na wspieranie i akredytowanie Państwa organizacji oraz infrastruktury produkcyjnej na zgodność ze standardem Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w
Gospodarstwie (Integrated Farm Assurance) dla Rolnictwa, Żywego Inwentarza oraz Upraw z uwzględnieniem takich usług jak:
- Szkolenia/doradztwo: gdzie możecie Państwo poznać wymagania dotyczące wdrożenia GlobalGAP
- Certyfikacja przedaudytowa: gdzie możecie Państwo zidentyfikować niezgodności, silne punkty oraz słabości przed przystąpieniem do właściwiej certyfikacji
- Audyt wstępny: w trakcie którego przeprowadzana jest właściwa certyfikacja GlobalGAP
- Audyt sprawdzający: służący odnowieniu posiadanego certyfikatu GlobalGAP
Certyfikacja GlobalGAP pozwoli Państwu pracować na całym świecie.
 
Pobierz ulotki: