Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

EU REACH - zmiana dotycząca ftalanów

Ftalany w plastyfikowanych materiałach – Ograniczenia zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006.

 

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2018/2005 w sprawie ograniczenia zawartości dla  czterech ftalanów zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 :

Substancja

CAS number

Diisobutyl phthalate (DIBP)

84-69-5

Dibutyl phthalate (DBP)

84-74-2

Benzyl butyl phthalate (BBP)

85-68-7

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

117-81-7

 

Pierwsza zmiana wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2019 r. Ograniczenie ma znaczący wpływ na produkty, które mogą zawierać wymienione powyżej substancje, szeroko stosowane jako plastyfikatory do materiałów polimerowych.

Poniższa  tabela prezentuje harmonogram zachodzących zmian. 

Warunki

Ograniczenia

Data wejścia w życie

Wprowadzenie na rynek zabawek i artykułów dziecięcych zawierających DEHP, DBP, BBP

DEHP, DBP, BBP ( indywidulanie lub w połączeniu ) <0.1 %  masy plastyfikowanego materiału **

Obowiązujące

Stosowanie DEHP, DBP, BBP, DIBP w zabawkach I artykułach dla dzieci

DEHP, DBP, BBP,DIBP ( indywidulanie lub w połączeniu ) <0.1 %  masy plastyfikowanego materiału **

7  styczeń 2019

Wprowadzenie na rynek zabawek i artykułów dziecięcych zawierających DEHP, DBP, BBP, DIBP

DEHP, DBP, BBP, DIBP ( indywidulanie lub w połączeniu )    <0.1 %  masy plastyfikowanego materiału **

7 lipiec 2020

Wprowadzenie na rynek wszelkich* artykułów zawierających DEHP, DBP, BBP, DIBP

DEHP, DBP, BBP, DIBp ( indywidulanie lub w połączeniu )     <0.1 %  masy plastyfikowanego materiału **

7 lipiec  2020

 

* Ograniczenie dotyczące artykułów (innych niż zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci) nie ma zastosowania dla:

 • Artykułów przeznaczonych wyłącznie do przemysłu , rolnictwa, stosowanych wyłącznie na wolnym powietrzu pod warunkiem, że dany materiał nie ma  kontaktu z błonami śluzowymi oraz  nie ma przedłużonego kontaktu z ludzką skórą
 • Samolotów wprowadzonych do obrotu przed dniem 7 stycznia 2024 r.
 • Pojazdów silnikowe objętych dyrektywą 2007/46 / WE, wprowadzonych do obrotu przed dniem 7 stycznia 2024 r.
 • Artykuły wprowadzone do obrotu przed 7 lipca 2020 r.
 • Urządzenia pomiarowe i ich części do użytku laboratoryjnego
 • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością objęte rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011
 • Wyroby medyczne i ich części objęte dyrektywą 90/385 / EWG, 93/42 / EWG lub 98/79 / WE
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny objęty zakresem dyrektywy 2011/65 / UE
 • Opakowania  produktów leczniczych  objęte  rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, Dyrektywą 2001/82 / WE lub Dyrektywą  2001/83 / WE

 

**materiał plastyfikowany-  materiał typu :

 • Polichlorek winylu (PVC), chlorek poliwinylidenu (PVDC), polioctan winylu (PVA), poliuretany
 • Inne polimery (w tym, między innymi, pianki polimerowe i materiał gumowy) z wyjątkiem gumy silikonowej i naturalnych powłok lateksowych
 • Powłoki, pokrycia, powłoki antypoślizgowe, wykończenia, nadruki
 • Kleje, uszczelniacze, farby i atramenty

Link :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.322.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2018:322:TOC

 

Opracowanie:

Anna Fokt

Testing and Certification Coordinator

Intertek Softlines&Hardlines

Mobile   +48 734 404 431

Menu mobilne

 • Kontakt
 • Kariera