Podstawowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa pozwalający spełnić wymogi prawne.

Audyt wykonywany jest zgodnie z zaleceniami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku (Dz. U. 2016, poz. 831) w oparciu o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej;
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Audytem energetycznym przedsiębiorstwa objęta jest:

 1. Wizyta w przedsiębiorstwie w celu zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wizyta obejmować będzie  wizję lokalną obiektu
  i procesów technologicznych;
 2. Analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie
 3. Analiza faktur za energię;
 4. Ocena potencjalnych oszczędności energii w kierunku najbardziej efektywnych rozwiązań (również analizy odnawialnych źródeł energii)
 5. Wskazanie optymalnego rozwiązania i efektów ekologicznych, podanie orientacyjnych kosztów oraz prostego czasu zwrotu proponowanych inwestycji;
 6. Propozycja efektywnego sposobu zarządzania energią, zastosowanie systemu monitoringu zużycia energii i mediów.

Audyt wykonany jest na podstawie dokumentów przekazanych przez klienta. Wyniki przeprowadzonego audytu zostaną przedstawione w formie raportu. Raport końcowy zawierać będzie analizę zużycia energii oraz ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służących poprawie efektywności energetycznej.

Zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 886 32 80 w.104

Powiązane usługi