Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Opublikowano nowe wymagania dotyczące środowiska snu dziecka

Intertek przedstawia najnowsze informacje dotyczące zmian prawnych i norm bezpieczeństwa w odniesieniu do artykułów dla dzieci. CEN (europejski organ normalizacyjny) opublikował standardy odnoszące się do wymagań dla środowiska snu dziecka. Normy te zostały opracowane w odpowiedzi na mandat Komisji Europejskiej M/497 dotyczący bezpieczeństwa artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci.


Jakie normy zostały opublikowane?
• PN-EN 16781 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące śpiworów dziecięcych do użytku w łóżeczku
• PN-EN 16779-1 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące kołder do łóżeczek dziecięcych -- Część 1: Kołdra (bez poszew) (część 2 dla poszew jest w przygotowaniu)
• PN-EN 16780 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące ochraniaczy do łóżeczek dziecięcych.
• PN-EN 16890 Meble dla dzieci -- Materace do łóżeczek i kołysek -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Tło historyczne
W latach 2007-2008 Komisja Europejska po konsultacjach z państwami członkowskimi, przeprowadziła badanie, w którym zidentyfikowano produkty pielęgnacyjne dla dzieci obarczone największym ryzykiem w użytkowaniu, dla których nie istniały normy bezpieczeństwa, lub istniejące normy nie obejmowały wszystkich zagrożeń.


Główne zagrożenia związane z tymi produktami są następujące:
• Materace do łóżeczek i kołysek. Główne zagrożenia związane są z ryzykiem uwięźnięcia i poparzenia. Na przykład:
o uwięźnięcie dziecka z powodu niewłaściwego rozmiaru materaca - materac jest zbyt mały i tworzy się przestrzeń w której dziecko może zostać uwięzione, co może skutkować uduszeniem.
o Ryzyko poparzenia wynika z niespełniania wymagań dotyczących palności wyrobu.
• Śpiwory dziecięce do użytku w łóżeczku oraz ochraniacze do łóżeczek dziecięcych. Główne zagrożenia związane są z ryzykiem uduszenia lub zadławienia z powodu niewłaściwego zastosowania sznurów, sznurków, pętli, małych elementów lub wypełnienia.
• Kołdry do łóżeczek dziecięcych. Główne zagrożenia związane są z ryzykiem uduszenia i przegrzania. Bez odpowiednich ostrzeżeń na produkcie dotyczących bezpieczeństwa, niewłaściwe użytkowanie może przyczynić się zespołu nagłej śmierci niemowląt (SID) z powodu przegrzania i niedotlenienia.
• Kołyski dla niemowląt. Główne zagrożenia związane są z ryzykiem uduszenia, uwięźnięcia i urazów mechanicznych spowodowanych złym wzornictwem – niestabilnością lub brakiem integralności strukturalnej (kołyski wiszące).
Statystyki
• Według europejskiej bazy danych o urazach, między 2005 a 2007 na terenie EU zanotowano ponad 17 000 wypadków z udziałem dzieci od 0-4 lat które wydarzyły się w łóżeczkach.
• Przegrzanie u niemowląt wykazano jako czynnik przyczyniający się do wystąpienia SID.
• Badanie przeprowadzone przez Washington University School of Medicine w 2015 i opublikowane w czasopiśmie Pediatria potwierdziło, że przyczyny 48 zgonów niemowląt w latach 1985-2012 były związane z ochraniaczami do łóżeczek. 146 niemowląt doświadczyło sytuacji niebezpiecznej związanej z ochraniaczem łóżeczka, w której miało miejsce niedotlenienie, duszenie i zadławienie.
• W 2013 w USA ochraniacze do łóżeczek zostały zakazane w Chicago i Maryland, stan Ohio zakazał stosowania w 2017. W maju 2018 wycofano z rynku w USA ochraniacze do łóżeczek uważane za niebezpieczne (długie sznurki). Podobne wycofania z rynku miały miejsce na terenie EU ciągu ostatnich 3-5 lat.


Jak to zostało rozwiązane?
• W 2009 Komisja Europejska ustanowiła zamiar opracowania nowych norm bezpieczeństwa w odniesieniu do elementów sypialnych dla dzieci.
• Celem ich miało być zapobieganie wypadkom związanym z łóżeczkiem.
• 2 lipca 2010, dziennik Unii Europejskiej ogłosił decyzję Komisji (2010/376/UE) w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie mają spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów sypialnych dla dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE.
Co to oznacza?
• Zgodnie z Dyrektywą ogólnego bezpieczeństwa produktów, wyżej wymienione normy są obecnie dostępne dla producentów, detalistów, dystrybutorów i organów kontrolujących jako narzędzie domniemania zgodności z prawem.
• Normy te staną się obowiązkowe, w chwili opublikowania ich jako normy zharmonizowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
• W celu lepszego zarządzania bezpieczeństwem produktu wymagania standardów powinny być ściśle przestrzegane i uwzględniane w procedurach produkcji i kontroli produktów.
• Oznakowanie powinno być jasne dla użytkowników, a zgodnie z najlepszą praktyką branżową wymagana jest regularna należyta staranność w zakresie krytycznych aspektów działania.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.intertek.pl

 

Intertek jest wiodącym dostawcą Total Quality Assurance dla przemysłu na całym świecie. Nasza sieć to ponad 1000 laboratoriów i biur oraz ponad 43 000 osób w ponad 100 krajach dostarcza innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, testowania, inspekcji i certyfikacji dla naszych klientów i ich łańcuchów dostaw. Ekspertyza Intertek Total Quality Assurance, dostarczana konsekwentnie z precyzją, tempem i pasją, umożliwiająca naszym klientom bezpieczną przyszłość

 

Menu mobilne

  • Kontakt
  • Kariera