Analiza ryzyka dostawcy w Inlight bazuje na wielu czynnikach, pochodzących z różnorodnych źródeł, takich jak zewnętrzne czynniki nieodłącznego ryzyka, wewnętrzne ryzyka typowe dla Państwa spółki/marki, a także odpowiedzi dostarczone przez dostawców w ramach Kwestionariuszy samooceny (SAQ) dostępnymi online.

Każda organizacja/każdy klient ma możliwość stworzenia własnego, dostosowanego rankingu ryzyka dostawcy na podstawie danych wejściowych dotyczących tego ryzyka, zgodnie z potrzebami biznesowymi.

Nieodłączne ryzyko: przed uzupełnieniem profilu biznesowego dostawcy lub SAQ, Inlight może przypisać segmentację ryzyka lub wynik na podstawie nieodłącznych czynników takich jak:

  • Kraj pochodzenia
  • Rodzaj produkcji
  • Dodatkowe dostosowane obszary ryzyka 

Ryzyka SAQ: Po uzupełnieniu Profilu biznesowego lub wybranego SAQ, można rozpocząć analizę wyników na podstawie wszystkich podanych danych dostawcy. Umożliwi to identyfikację dostawców, którzy spełniają określone kryteria/standardy lub ich nie spełniają. Ostatecznie umożliwi to priorytetyzację dostawców i ich podział na kategorie ryzyka takie jak:

  • Najczęstsze pytania dotyczące niezgodności (lub 10 najlepszych)
  • Trendy związane z wydajnością według regionu, kraju, kategorii produktu, itp.
  • 10 najlepszych / 10 najgorszych dostawców zgodnie z rankingiem
  • Wyniki samooceny według kategorii kwestionariusza
  • Wydajność związana z kluczową sekcją według kategorii kwestionariusza
  • Rozwiązywanie problemów według kraju lub regionu