Wgląd globalny. Wiedza lokalna.

Inlight zapewnia platformę, wiedzę i ludzi, którzy umożliwiają organizacjom lepsze zrozumienie ryzyk dotyczących łańcucha dostaw i ochronę marki. Jest to ekonomiczne rozwiązanie dla globalnych spółek, które potrzebują zaufanych informacji dotyczących tożsamości, możliwości i zgodności swoich partnerów będących ich dostawcami. Platforma minimalizuje ryzyko i pomaga globalnym spółkom uzupełnić braki w wiedzy, umożliwiając wgląd w różne aspekty organizacji dostawców, co stanowi istotny czynnik sukcesu w dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym.

Dzięki sprawdzonej wiedzy Intertek w zakresie łańcucha dostaw, globalnej sieci i dostępnej wiedzy lokalnej, Inlight zajmuje wyjątkową pozycję umożliwiającą klientom sprawdzony wgląd biznesowy zwiększający przejrzystość, który pomaga im zarządzać ryzykiem dotyczącym łańcucha dostaw i zabezpieczyć swoją renomę.

 

Korzyści wynikające z systemu Inlight

Rozwiązania Inlight