Bądź poinformowany, podejmuj lepsze decyzje.

 

To nie tylko platforma, ale również ludzie i wiedza.

Każdego dnia spółki zarządzają danymi dotyczącymi łańcucha dostaw w celu wstępnej kwalifikacji dostawców, gromadzenia informacji na temat kluczowych dostawców, poznania możliwości operacyjnych i związanych z dostawą, zarządzania wymogami dotyczącymi zgodności lub oceny ryzyka dostawców w ramach krajowych i globalnych łańcuchów dostaw. Osiągnięcie powyższego, przy jednoczesnej kontroli i redukcji kosztów, a także zapewnienie spójnych procesów zakupowych, stanowi nie lada wyzwanie.

System Inlight może pomóc spółkom w lepszym zarządzaniu ich łańcuchem dostaw. Nasze usługi polegające na czyszczeniu danych, wdrożeniu, ocenie i analizie ryzyka, dzięki naszemu systemowi łączącemu platformę, ludzi i wiedzę, stanowią ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na zarządzanie i łagodzenie ryzyka, przy jednoczesnym usprawnieniu i integracji strategii dotyczących zakupów, zgodności (jakości, społecznej, bezpieczeństwa) i zrównoważonego rozwoju. 

 

System Inlight firmy Intertek oraz zespoły ds. zarządzania łańcuchem dostaw na całym świecie zapewniają najbardziej ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania dostawcami na rynku, obejmujące wdrożenie dostawców i ocenę ryzyka, a także tworzenie profili i audyty.

Omówienie procesu Inlight

Zaawansowane rozwiązanie Inlight umożliwia weryfikację danych dostawców i ich przedstawienie w formie ustrukturyzowanych profili i ocen dotyczących różnorodnych tematów branżowych, takich jak informacje finansowe, profil spółki, jakość i bezpieczeństwo produktów, ochrona, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna, umożliwiając spółkom ocenę wydajności dostawców w tych obszarach.

Profile dostawców pozwalają na uzyskanie pełnego i aktualnego wywiadu dzięki uwzględnieniu danych wprowadzanych przez dostawców oraz umożliwiają walidację profilu w formie weryfikacji przez osoby trzecie.

 

Czyszczenie danych dostawców

Wdrożenie dostawców

Profile dostawców

Analiza ryzyka dostawcy

Audyty dostawcy na miejscu

Szkolenie i edukacja dostawców