Szafa, krzesło, biurko, łóżko, parasol ogrodowy, to przykłady wyrobów, które podobnie jak substancje i mieszaniny chemiczne podlegają wymogom rozporządzenia REACH.
Jednakże, mimo, że konsumenci zwracają coraz większą uwagę na bezpieczeństwo chemiczne kupowanych produktów, to wciąż producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów mają najmniejszą wiedzę na temat tego rozporządzenia i obowiązków, jakie z niego wynikają.

Otaczają nas potencjalnie szkodliwe substancje chemiczne, które mogą znajdować się w używanych przez nas na co dzień produktach. Wiele z nich dodaje się np. do plastików w celu opóźnienia ich spalania, mogą być również obecne w meblach, fotelach samochodowych, zabawkach i innych wyrobach codziennego użytku.

Informacją ważną zarówno z punktu widzenia producenta jak i konsumenta, jest fakt, że w przypadku wyrobów złożonych, składających się z kilku elementów, części, bądź będących zestawem, każdy element należy traktować osobno w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa chemicznego.

Zgodnie z definicjami zawartymi w artykule 3 Rozporządzenia Reach nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów:

  • wyrób: oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny.

  • producent wyrobu: oznacza osobę fizyczną lub prawną wytwarzającą lub składającą wyrób we Wspólnocie;

  • dalszy użytkownik: oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędącą producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu, podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej. Dystrybutor ani konsument nie są uważani za dalszych użytkowników.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące chemikalia (określane jako dalsi użytkownicy w rozporządzeniu REACH i rozporządzeniu CLP), produkujące towary i świadczące usługi, dla których chemikalia nie są głównym elementem ich działalności, ale w procesie produkcji je stosują - np. farby, metale, kleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, itd. - odgrywają kluczową rolę w promowaniu bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez bezpieczne stosowanie w ich własnym zakładzie oraz poprzez przekazywanie odpowiednich informacji zarówno swoim dostawcom, jak i klientom.

W związku powyższym REACH narzuca producentowi obowiązek informowania o zawartości substancji z listy SVHC, jeśli w wyrobie przekracza ona stężenie 0,1% każdy. Wówczas każdy dostawca w łańcuchu dostaw musi przekazać o tym informację każdemu komercyjnemu odbiorcy wyrobu. Konsumenci mają prawo do uzyskania tej informacji na życzenie, tak by mogli dokonać świadomej decyzji zakupowej.

Ponadto wytwórcy wyrobów mają obowiązek przestrzegania wymagań załącznika XVII rozporządzenia REACH, który określa ograniczenia i limity dotyczące poszczególnych substancji w nim wymienionych.

Obecnie lista zawiera 72 substancje:

 CMR substances [CAS No.]

Concentration limit by weight

Analytical method

 Formaldehyde [50-00-0]

< 75 mg/kg

EN ISO 14184-1:2011
ISO 17226-1:2008

 Cadmium and its compounds *

< 1 mg/kg (expressed as extractable Cd)

EN 16711-2:2015

 Arsenic compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable As)

 Lead and its compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable Pb)

Chromium VI compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable Cr (VI))

EN ISO 17075-1:2017
EN ISO 17075-2 :2017
DIN 38405
Oekotex ST 201
M10ML102017

α, α,α,4- tetrachlorotoluene; p- chlorobenzotrichloride [5216-25-1]

< 1 mg/kg

DIN 54232:2010

α, α,α- trichlorotoluene; benzotrichloride [98-07-7]

< 1 mg/kg

α-chlorotoluene; benzyl chloride [100-44-7]

< 1 mg/kg

1,2-benzenedicarboxylic acid; di-C 6-8- branched alkylesters, C 7-rich [71888-89-6]

< 1000 mg/kg (individually or in combination)

EN ISO 14389:2014

Bis(2-methoxyethyl) phthalate [117-82-8]

Diisopentylphthalate [605-50-5]

Di-n-pentyl phthalate (DPP) [131-18-0]

Di-n-hexyl phthalate (DnHP) [84-75-3]

N-methyl-2- pyrrolidone; 1- methyl-2-pyrrolidone (NMP) [872-50-40]

< 3000 mg/kg

CEN ISO/TS 16189:2013

N,N-dimethylacetamide (DMAC) [127-19-5]

< 3000 mg/kg

N,N-dimethylformamide; dimethyl formamide (DMF) [68-12-2]

< 3000 mg/kg

Benzene [71-43-2]

< 5 mg/kg

e.g. VDA 278

Benz[a]anthracene [56-55-3]

< 1 mg/kg

AFPS GS 2014

Benz[e]acephenanthr ylene [205-99-2]

< 1 mg/kg

benzo[a]pyrene; benzo[def]chrysene [50-32-8]

< 1 mg/kg

Benzo[e]pyrene [192-97-2]

< 1 mg/kg

Benzo[j]fluoranthene [205-82-3]

< 1 mg/kg

Benzo[k]fluoranthene [0207-08-09]

< 1 mg/kg

Chrysene [0218-01-09]

< 1 mg/kg

Dibenz[a,h]anthracen e [53-70-3]

< 1 mg/kg

[4-[4,4'-bis(dimethylamino)be nzhydrylidene]cycloh exa-2,5-dien-1- ylidene]dimethylamm onium chloride; C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0,1 % of Michler's ketone (EC no. 202- 027-5) [548-62-9]

< 50 mg/kg

EN ISO 16373-2:2014
DIN 54231:2005

Benzenamine, 4,4'- (4-iminocyclohexa- 2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride; C.I. Basic Red 9 [569-61-9]

< 50 mg/kg

1,4,5,8-tetraaminoanthraquin one; C.I. Disperse Blue 1 [2475-45-8]

< 50 mg/kg

DIN 54231:2005

4-chloro-o- toluidinium chloride [3165-93-3]

< 30 mg/kg

EN ISO 14362:2017

2-Naphthylammoniuma cetate [553-00-4]

< 30 mg/kg

4-methoxy-m- phenylene diammonium sulphate; 2,4- diaminoanisole sulphate [39156-41-7]

< 30 mg/kg

2,4,5-trimethylaniline hydrochloride [21436-97-5]

< 30 mg/kg

Quinoline [91-22-5]

< 50 mg/kg

Extraction with methanol or THF,
analysis by HPLC- MS/MS or HPLC-DAD

 

Więcej na temat naszej oferty dowiesz się na stronie Badania substancji niebezpiecznych w wyrobach wg wymagań Reach.

Zapraszamy do kontaktu z naszą obsługą klienta:

Telefon: +48 22 886 32 80
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.