Intertek posiada doświadczenie oraz możliwości techniczne badania substancji niebezpiecznych między innymi w następujących wyrobach:

 • zabawkach i innych artykułach przeznaczonych dla dzieci, np. artykułach pielęgnacyjnych;
 • wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • opakowaniach;
 • meblach, między innymi w poszczególnych elementach montażowych, w materiałach obiciowych, itp.
 • obuwiu i odzieży i akcesoriów, w tym np. zamków błyskawicznych;
 • książkach i artykułach szkolnych;
 • sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

Naszym klientom oferujemy różne podejścia dotyczące określania obecności tych substancji w ich próbkach, zarówno surowcach jak i wyrobach gotowych, w następujących opcjach:

 1. Ocena ryzyka Reach SVHC;
 2. Badanie indywidualnych substancji Reach SVHC;
 3. Skan substancji z załącznika XVII;
 4. Badania indywidualnych substancji z załącznika XVII.

 

 1. Ocena ryzyka Reach SVHC załącznik XIV

Ocena ryzyka skupia się na wybranych substancjach dla wybranych grup materiałowych. Limity dopuszczalne oraz poziom detekcji są takie same jak w przypadku pełnego badania. Oferujemy następujące pakiety dla poszczególnych materiałów i substancji:

 • Tworzywa sztuczne
 • Tekstylia
 • PU
 • EVA
 • Pianki i PU-+ wybrane środki uniepalniające
 • Tekstylia+ wybrane środki zmniejszające palność
 • Druk + wybrane środki zmniejszające palność
 • EVA+ wybrane środki zmniejszające palność
 • Silikon
 • Włókna ceramiczne
 • Pianki-+ wybrane środki zmniejszające palność

Oraz pakiety ogólne:

 • Pakiet średniego ryzyka SVHC + Pb/Cd
 • Pakiet średniego ryzyka SVHC + wszystkie metale
 • Pakiet średniego ryzyka SVHC + wszystkie metale dla tworzyw sztucznych
 • Pełny pakiet SVHC.

Ocena ryzyka obejmuje badanie tylko pod kątem „ryzykownych” substancji SVHC. Oznacza to, że badanie przeprowadza się dla substancji najczęściej wykrywanych (zgodnie z doświadczeniem naszych laboratoriów jest to około 15 substancji, w zależności od matrycy próbki).

 1. Pełne badanie indywidualnych substancji Reach SVHC załącznik XIV

Na liście kandydackiej SVHC znajduje się obecnie 211 substancji, z których znaczna większość to substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. Wiele z nich posiada kilka z podanych właściwości jednocześnie. właściwości. Największy udział mają substancje mutagenne, karcinogenne i toksyczne dla układu rozrodczego. 

Pełne badanie pozwala dokładnie określić, czy nie została przekroczona dozwolona zawartość jakiejkolwiek substancji z listy SVHC, czyli 0,1% masy produktu. W odróżnieniu od pakietów ryzyka obejmuje wszystkie substancje z listy.

Pełna aktualną listę substancji znajdziesz tutaj https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

 1. Skan substancji z załącznika XVII

Został opracowany przez Intertek jako szybka i innowacyjna metoda, mogąca przeanalizować ponad 275 związków organicznych z 20 grup substancji w materiałach i wyrobach, przy zastosowaniu unikalnej procedury Intertek, zarówno w podejściu ilościowym i jakościowym za pomocą pojedynczego ekstrakcji próbki zgodnie z limitami AFIRM. Jest to możliwe dzięki połączeniu wielu procedur w jedną metodę. Może być indywidualnie rozszerzony.

Skan jest metodą jakościową, która w przypadku uzyskania wyniku negatywnego wymaga dalszego badania indywidualnego.

Skan może być stosowany do następujących materiałów i wyrobów gotowych: odzież, obuwie, akcesoria modowe, polimery, plastik kauczuk naturalny i syntetyczny, pianki np. PU czy EVA, powłoki i nadruki. Akcesoriów (np. szaliki, czapki, rękawiczki itp.)

Grupy chemiczne/substancje objęte skanem i ich limity raportowania:

 1. Pełne badanie indywidualnych substancji z załącznika XVII.

Pozwala dokładnie określić zawartość każdej z substancji z załącznika XVII. W odróżnieniu skanu obejmuje wszystkie substancje z listy i podaje wynik ilościowy dla każdej z nich.

Oprócz artykułów odzieżowych i obuwniczych załącznik ten obejmuje swoim zakresem również inne grupy produktowe zawierające tekstylia lub materiały pokrewne, mogą mieć kontakt ze skórą ludzką, podobne do odzieży w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania:

 • Zabawki tekstylne (zabawka pluszowa, mata do zabawy)
 • Kostiumy
 • Paski do zegarków
 • Tapicerka w meblach i produktach dla dzieci.

Poniżej lista dostępnych metod badawczych dla poszczególnych grup substancji:

CMR substances [CAS No.]

Concentration limit by weight

Analytical method

Formaldehyde [50-00-0]

< 75 mg/kg

EN ISO 14184-1:2011
ISO 17226-1:2008

Cadmium and its compounds *

< 1 mg/kg (expressed as extractable Cd)

EN 16711-2:2015

Arsenic compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable As)

Lead and its compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable Pb)

Chromium VI compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable Cr (VI))

EN ISO 17075-1:2017
EN ISO 17075-2 :2017
DIN 38405
Oekotex ST 201
M10ML102017

α, α,α,4- tetrachlorotoluene; p- chlorobenzotrichloride [5216-25-1]

< 1 mg/kg

DIN 54232:2010

α, α,α- trichlorotoluene; benzotrichloride [98-07-7]

< 1 mg/kg

α-chlorotoluene; benzyl chloride [100-44-7]

< 1 mg/kg

1,2-benzenedicarboxylic acid; di-C 6-8- branched alkylesters, C 7-rich [71888-89-6]

< 1000 mg/kg (individually or in combination)

EN ISO 14389:2014

Bis(2-methoxyethyl) phthalate [117-82-8]

Diisopentylphthalate [605-50-5]

Di-n-pentyl phthalate (DPP) [131-18-0]

Di-n-hexyl phthalate (DnHP) [84-75-3]

N-methyl-2- pyrrolidone; 1- methyl-2-pyrrolidone (NMP) [872-50-40]

< 3000 mg/kg

CEN ISO/TS 16189:2013

N,N-dimethylacetamide (DMAC) [127-19-5]

< 3000 mg/kg

N,N-dimethylformamide; dimethyl formamide (DMF) [68-12-2]

< 3000 mg/kg

Benzene [71-43-2]

< 5 mg/kg

e.g. VDA 278

Benz[a]anthracene [56-55-3]

< 1 mg/kg

AFPS GS 2014

Benz[e]acephenanthr ylene [205-99-2]

< 1 mg/kg

benzo[a]pyrene; benzo[def]chrysene [50-32-8]

< 1 mg/kg

Benzo[e]pyrene [192-97-2]

< 1 mg/kg

Benzo[j]fluoranthene [205-82-3]

< 1 mg/kg

Benzo[k]fluoranthene [0207-08-09]

< 1 mg/kg

Chrysene [0218-01-09]

< 1 mg/kg

Dibenz[a,h]anthracen e [53-70-3]

< 1 mg/kg

[4-[4,4'-bis(dimethylamino)be nzhydrylidene]cycloh exa-2,5-dien-1- ylidene]dimethylamm onium chloride; C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0,1 % of Michler's ketone (EC no. 202- 027-5) [548-62-9]

< 50 mg/kg

EN ISO 16373-2:2014
DIN 54231:2005

Benzenamine, 4,4'- (4-iminocyclohexa- 2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride; C.I. Basic Red 9 [569-61-9]

< 50 mg/kg

1,4,5,8-tetraaminoanthraquin one; C.I. Disperse Blue 1 [2475-45-8]

< 50 mg/kg

DIN 54231:2005

4-chloro-o- toluidinium chloride [3165-93-3]

< 30 mg/kg

EN ISO 14362:2017

2-Naphthylammoniuma cetate [553-00-4]

< 30 mg/kg

4-methoxy-m- phenylene diammonium sulphate; 2,4- diaminoanisole sulphate [39156-41-7]

< 30 mg/kg

2,4,5-trimethylaniline hydrochloride [21436-97-5]

< 30 mg/kg

Quinoline [91-22-5]

< 50 mg/kg

Extraction with methanol or THF,
analysis by HPLC- MS/MS or HPLC-DAD

 

Pełna aktualną listę substancji znajdziesz tutaj Wykaz ograniczeń - ECHA (europa.eu)

Zapraszamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel.: 22 886 32 80 w. 108