Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Intertek posiada doświadczenie oraz możliwości techniczne badania substancji niebezpiecznych między innymi w następujących wyrobach:

 • zabawkach i innych artykułach przeznaczonych dla dzieci, np. artykułach pielęgnacyjnych;
 • wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • opakowaniach;
 • meblach, między innymi w poszczególnych elementach montażowych, w materiałach obiciowych, itp.
 • obuwiu i odzieży i akcesoriów, w tym np. zamków błyskawicznych;
 • książkach i artykułach szkolnych;
 • sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

Naszym klientom oferujemy różne podejścia dotyczące określania obecności tych substancji w ich próbkach, zarówno surowcach jak i wyrobach gotowych, w następujących opcjach:

 1. Ocena ryzyka Reach SVHC;
 2. Badanie indywidualnych substancji Reach SVHC;
 3. Skan substancji z załącznika XVII;
 4. Badania indywidualnych substancji z załącznika XVII.

 

 1. Ocena ryzyka Reach SVHC załącznik XIV

Ocena ryzyka skupia się na wybranych substancjach dla wybranych grup materiałowych. Limity dopuszczalne oraz poziom detekcji są takie same jak w przypadku pełnego badania. Oferujemy następujące pakiety dla poszczególnych materiałów i substancji:

 • Tworzywa sztuczne
 • Tekstylia
 • PU
 • EVA
 • Pianki i PU-+ wybrane środki uniepalniające
 • Tekstylia+ wybrane środki zmniejszające palność
 • Druk + wybrane środki zmniejszające palność
 • EVA+ wybrane środki zmniejszające palność
 • Silikon
 • Włókna ceramiczne
 • Pianki-+ wybrane środki zmniejszające palność

Oraz pakiety ogólne:

 • Pakiet średniego ryzyka SVHC + Pb/Cd
 • Pakiet średniego ryzyka SVHC + wszystkie metale
 • Pakiet średniego ryzyka SVHC + wszystkie metale dla tworzyw sztucznych
 • Pełny pakiet SVHC.

Ocena ryzyka obejmuje badanie tylko pod kątem „ryzykownych” substancji SVHC. Oznacza to, że badanie przeprowadza się dla substancji najczęściej wykrywanych (zgodnie z doświadczeniem naszych laboratoriów jest to około 15 substancji, w zależności od matrycy próbki).

 1. Pełne badanie indywidualnych substancji Reach SVHC załącznik XIV

Na liście kandydackiej SVHC znajduje się obecnie 211 substancji, z których znaczna większość to substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. Wiele z nich posiada kilka z podanych właściwości jednocześnie. właściwości. Największy udział mają substancje mutagenne, karcinogenne i toksyczne dla układu rozrodczego. 

Pełne badanie pozwala dokładnie określić, czy nie została przekroczona dozwolona zawartość jakiejkolwiek substancji z listy SVHC, czyli 0,1% masy produktu. W odróżnieniu od pakietów ryzyka obejmuje wszystkie substancje z listy.

Pełna aktualną listę substancji znajdziesz tutaj https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

 1. Skan substancji z załącznika XVII

Został opracowany przez Intertek jako szybka i innowacyjna metoda, mogąca przeanalizować ponad 275 związków organicznych z 20 grup substancji w materiałach i wyrobach, przy zastosowaniu unikalnej procedury Intertek, zarówno w podejściu ilościowym i jakościowym za pomocą pojedynczego ekstrakcji próbki zgodnie z limitami AFIRM. Jest to możliwe dzięki połączeniu wielu procedur w jedną metodę. Może być indywidualnie rozszerzony.

Skan jest metodą jakościową, która w przypadku uzyskania wyniku negatywnego wymaga dalszego badania indywidualnego.

Skan może być stosowany do następujących materiałów i wyrobów gotowych: odzież, obuwie, akcesoria modowe, polimery, plastik kauczuk naturalny i syntetyczny, pianki np. PU czy EVA, powłoki i nadruki. Akcesoriów (np. szaliki, czapki, rękawiczki itp.)

Grupy chemiczne/substancje objęte skanem i ich limity raportowania:

 1. Pełne badanie indywidualnych substancji z załącznika XVII.

Pozwala dokładnie określić zawartość każdej z substancji z załącznika XVII. W odróżnieniu skanu obejmuje wszystkie substancje z listy i podaje wynik ilościowy dla każdej z nich.

Oprócz artykułów odzieżowych i obuwniczych załącznik ten obejmuje swoim zakresem również inne grupy produktowe zawierające tekstylia lub materiały pokrewne, mogą mieć kontakt ze skórą ludzką, podobne do odzieży w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania:

 • Zabawki tekstylne (zabawka pluszowa, mata do zabawy)
 • Kostiumy
 • Paski do zegarków
 • Tapicerka w meblach i produktach dla dzieci.

Poniżej lista dostępnych metod badawczych dla poszczególnych grup substancji:

CMR substances [CAS No.]

Concentration limit by weight

Analytical method

Formaldehyde [50-00-0]

< 75 mg/kg

EN ISO 14184-1:2011
ISO 17226-1:2008

Cadmium and its compounds *

< 1 mg/kg (expressed as extractable Cd)

EN 16711-2:2015

Arsenic compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable As)

Lead and its compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable Pb)

Chromium VI compounds

< 1 mg/kg (expressed as extractable Cr (VI))

EN ISO 17075-1:2017
EN ISO 17075-2 :2017
DIN 38405
Oekotex ST 201
M10ML102017

α, α,α,4- tetrachlorotoluene; p- chlorobenzotrichloride [5216-25-1]

< 1 mg/kg

DIN 54232:2010

α, α,α- trichlorotoluene; benzotrichloride [98-07-7]

< 1 mg/kg

α-chlorotoluene; benzyl chloride [100-44-7]

< 1 mg/kg

1,2-benzenedicarboxylic acid; di-C 6-8- branched alkylesters, C 7-rich [71888-89-6]

< 1000 mg/kg (individually or in combination)

EN ISO 14389:2014

Bis(2-methoxyethyl) phthalate [117-82-8]

Diisopentylphthalate [605-50-5]

Di-n-pentyl phthalate (DPP) [131-18-0]

Di-n-hexyl phthalate (DnHP) [84-75-3]

N-methyl-2- pyrrolidone; 1- methyl-2-pyrrolidone (NMP) [872-50-40]

< 3000 mg/kg

CEN ISO/TS 16189:2013

N,N-dimethylacetamide (DMAC) [127-19-5]

< 3000 mg/kg

N,N-dimethylformamide; dimethyl formamide (DMF) [68-12-2]

< 3000 mg/kg

Benzene [71-43-2]

< 5 mg/kg

e.g. VDA 278

Benz[a]anthracene [56-55-3]

< 1 mg/kg

AFPS GS 2014

Benz[e]acephenanthr ylene [205-99-2]

< 1 mg/kg

benzo[a]pyrene; benzo[def]chrysene [50-32-8]

< 1 mg/kg

Benzo[e]pyrene [192-97-2]

< 1 mg/kg

Benzo[j]fluoranthene [205-82-3]

< 1 mg/kg

Benzo[k]fluoranthene [0207-08-09]

< 1 mg/kg

Chrysene [0218-01-09]

< 1 mg/kg

Dibenz[a,h]anthracen e [53-70-3]

< 1 mg/kg

[4-[4,4'-bis(dimethylamino)be nzhydrylidene]cycloh exa-2,5-dien-1- ylidene]dimethylamm onium chloride; C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0,1 % of Michler's ketone (EC no. 202- 027-5) [548-62-9]

< 50 mg/kg

EN ISO 16373-2:2014
DIN 54231:2005

Benzenamine, 4,4'- (4-iminocyclohexa- 2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride; C.I. Basic Red 9 [569-61-9]

< 50 mg/kg

1,4,5,8-tetraaminoanthraquin one; C.I. Disperse Blue 1 [2475-45-8]

< 50 mg/kg

DIN 54231:2005

4-chloro-o- toluidinium chloride [3165-93-3]

< 30 mg/kg

EN ISO 14362:2017

2-Naphthylammoniuma cetate [553-00-4]

< 30 mg/kg

4-methoxy-m- phenylene diammonium sulphate; 2,4- diaminoanisole sulphate [39156-41-7]

< 30 mg/kg

2,4,5-trimethylaniline hydrochloride [21436-97-5]

< 30 mg/kg

Quinoline [91-22-5]

< 50 mg/kg

Extraction with methanol or THF,
analysis by HPLC- MS/MS or HPLC-DAD

 

Pełna aktualną listę substancji znajdziesz tutaj Wykaz ograniczeń - ECHA (europa.eu)

Zapraszamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel.: 22 886 32 80 w. 108