Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Intertek Poland sp. z o.o.

 

W ramach prowadzenia naszej działalności oraz przy działaniach podejmowanych na rzecz naszych Klientów, dostawców, partnerów biznesowych, interesantów oraz innych osób dbamy o przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie dane osobowe są przez nas przetwarzane z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także przyjętych w Grupie Intertek standardów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Mając na uwadze treść art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1; dalej jako: „RODO”), podajemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych

 

W związku z realizacją zawartych z nami umów bądź działań zmierzających do zawarcia umowy, kontaktem telefonicznym i mailowym z naszym personelem, kontaktem przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej www.intertek.pl, zapisaniem się do naszego newslettera, a także przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego, Administratorem podanych danych osobowych jest:

 

Intertek Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

NIP: 5222778398, REGON: 140158534, KRS: 0000236602

 1. Cyprysowa 23B, 02-265 Warszawa

Tel. +48 22 886 32 80, Faks: +48 22 863 33 15, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na podany wyżej adres siedziby Administratora bądź adres e-mail albo pod podanym numerem telefonu.

 

Zakres, cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Realizacja umowy

 

Jeśli zawarli Państwo z nami umowę (handlową, o współpracy, na nasze usługi itp.), wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe (jeśli są Państwo osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą), jak również dane osobowe Państwa pracowników bądź innych osób, którymi posługują się Państwo przy wykonywaniu tej umowy.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy,

- miejsce zamieszkania albo prowadzenia działalności gospodarczej,

- inne dane identyfikacyjne wskazane w umowie (np. NIP, seria i numer dowodu osobistego),

- dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

- numer rachunku bankowego wskazany do rozliczenia z tytułu umowy,

- imię i nazwisko pracownika/ podwykonawcy, jego stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

- ewentualnie inne dane, jeśli są niezbędne do realizacji zawartej umowy.

 

Cel przetwarzania: Realizacja i rozliczenie zawartej umowy, jak również wykonanie ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

 

Okres przetwarzania danych: Czas obowiązywania umowy, a po ustaniu obowiązywania umowy – okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (w zakresie określonym w tych przepisach).

 

 1. Działania zmierzające do zawarcia umowy

 

W przypadku podjęcia w stosunku do nas działań zmierzających do zawarcia umowy (np. zapytania ofertowego, negocjacji itp.) będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w podanym przez Państwa zakresie, tj.:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy,

- inne dane identyfikacyjne (np. NIP i inne dane rejestrowe),

- stanowisko bądź sprawowana funkcja w firmie,

- dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

- ewentualnie inne dane, które są niezbędne dla realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź podane dobrowolnie.

 

Cel przetwarzania: Realizacja działań zmierzających do zawarcia umowy

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie ewentualnego dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

 

Okres przetwarzania danych: Okres prowadzenia rozmów w przedmiocie zawarcia umowy, negocjacji, zapytania ofertowego i czas związania się złożoną albo przedstawioną ofertą bądź innych działań mających na celu zawarcie z Państwem określonej umowy

 

 1. Kontakt mailowy lub telefoniczny

 

Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub mailowo albo otrzymają od nas mailowo treść dotyczącą naszych spraw lub interesów, będziemy przetwarzali następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail lub numer telefonu,

- ewentualnie inne dane przetwarzane w związku z kontaktem telefonicznym lub mailowym albo dobrowolnie podane w treści wiadomości mailowej bądź rozmowie telefonicznej.

 

Cel przetwarzania: obsługa telefoniczna albo korespondencji lub kierowanie do adresatów treści dotyczących naszych spraw i interesów, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres przetwarzania danych: Okres trwania obsługi korespondencji bądź rozmów, realizacji naszego lub Państwa interesu, żądania czy zapytania, w związku z którym prowadzona jest korespondencja albo rozmowa, aż do zamknięcia sprawy

 

 1. Kontakt przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej

 

Jeśli skontaktują się Państwo z nami przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt, będziemy przetwarzali następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,

- stanowisko,

- nazwa firmy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- ewentualnie inne dane, które dobrowolnie podadzą Państwo w treści wiadomości.

 

Cel przetwarzania: Obsługa korespondencji kierowanej do nas przy użyciu ww. formularza, która stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres przetwarzania danych: Okres trwania obsługi korespondencji, realizacji Państwa interesu, żądania czy zapytania, w związku z którym prowadzona jest korespondencja, aż do zamknięcia sprawy

 

 1. Zapisanie się do newslettera Intertek Poland

 

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera (przy użyciu formularza na stronie http://e2.intertek.com/poland/newsletter albo w zakładce Kontakt stronie internetowej www.intertek.pl) , będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe podane w formularzu zapisów, tj.:

- imię i nazwisko,

- nazwa firmy,

- kraj,

- adres e-mail,

- ewentualnie inne dane, które nam Państwo przekażą.

 

Cel przetwarzania: Przekazanie treści newslettera na podanych adres e-mail oraz cele marketingowe związane z dostarczaniem newslettera

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

 

Okres przetwarzania danych: Okres realizacji usługi newsletter Intertek Poland, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Przystąpienie do procesu rekrutacyjnego

 

W przypadku przesłania nam dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) dla celów rekrutacyjnych możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w tych dokumentach, takie jak:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę urodzenia,

- dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub korespondencyjny,

- informacje o wykształceniu,

- informacje o kwalifikacjach zawodowych,

- informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

 

Możemy przetwarzać również inne dane, które zostaną dobrowolnie przez Państwa podane w procesie rekrutacyjnym, m.in. wizerunek utrwalony na zdjęciu, informacje o zainteresowaniach. Jednocześnie informujemy, iż nie przetwarzamy żadnych informacji o stanie zdrowia bądź innych informacji, stanowiących szczególne kategorie przetwarzania danych osobowych bez wyraźnej zgody osoby, której te dane dotyczą.

 

Cel przetwarzania: Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a w zakresie dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

 

Okres przetwarzania danych: Czas trwania procesu rekrutacyjnego, aż do jego zamknięcia. W przypadku gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji również przyszłych procesów rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 6 miesięcy od dnia przekazania nam danych osobowych.

 

 1. Inne prawnie uzasadnione interesy oraz prawa Administratora

 

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów bądź praw, m.in. przy kontakcie inicjowanym z naszej strony czy nawiązaniu stosunków gospodarczych. W takich sytuacjach będziemy przetwarzali Państwa w następującym zakresie:

- imię i nazwisko,

- inne dane identyfikacyjne (np. NIP i inne dane rejestrowe),

- stanowisko bądź sprawowana funkcja w firmie,

- dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

- ewentualnie inne dane, dostępne w rejestrach handlowych, stronach internetowych, pozyskane na konferencjach, targach i innych wydarzeniach bądź z innego źródła, które będą niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i praw.

 

Pozyskanie Państwa danych osobowych w takich przypadkach nastąpi ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak: rejestry handlowe czy strony internetowe, ewentualnie może nastąpić z innych źródeł, gdy pozostawią lub udostępnią Państwo swoje dane do kontaktu, m.in. na konferencji, targach i innych wydarzeniach, przy nawiązaniu stosunków gospodarczych bądź od innych kontrahentów.

 

Cel przetwarzania: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów lub praw Administratora

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres przetwarzania danych: Okres trwania obsługi korespondencji bądź rozmów, realizacji naszego interesu, żądania czy zapytania, w związku z którym prowadzona jest korespondencja albo rozmowa, aż do zamknięcia sprawy

 

 1. Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

 

Informujemy, że po ustaniu okresu przetwarzania danych osobowych określonego w powyższych punktach możemy przechowywać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń powstałych na tle realizowanej umowy, prowadzonej korespondencji bądź rozmów, realizowanego interesu, prowadzonego procesu rekrutacyjnego bądź innych działań albo zaniechań powodujących ryzyko odpowiedzialności prawnej. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum oraz czynności związanych z przechowywaniem danych i ewentualnym ich wykorzystaniem dla realizacji ww. celu przetwarzania. Inne działania na tych danych nie będą dokonywane.

 

Cel przetwarzania: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów lub praw Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres przetwarzania danych: Okres przedawnienia roszczeń

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Przetwarzane dane osobowe chronimy przed dostępem osób nieuprawnionych. Jednakże Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- firma informatyczna, która zapewnia nam obsługę serwisową naszego systemu informatycznego;

- kancelaria prawna lub firma doradcza w zakresie obsługi prawnej, finansowej, podatkowej itp.;

- firma audytorska;

- inny podmiot świadczący usługę lub usługi, które są niezbędne dla realizacji działań określonych w Polityce prywatności;

- spółki z Grupy Intertek, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, w tym Operator platformy www.intertek.pl;

- w przypadku prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem portali internetowych – administratorzy tych portali (np. Pracuj.pl, eRecruiter, OLX).

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w których swoje siedziby mają spółki z Grupy Intertek, z którymi współpracujemy w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, do której należymy. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c w zw. z ust. 5 RODO, tj. w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne wydane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Każda osoba, której dane są przetwarzane i przekazywane do państwa trzeciego, może uzyskać wgląd do tych Standardowych Klauzul Umownych w siedzibie Administratora. Przekazanie danych osobowych może się również odbyć na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b lub c RODO.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 

Osoba, której dane są przez nas przetwarzane, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 • niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że takie decyzje nie są podejmowane);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

 

Informujemy również, że w przypadku gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem.

 

Informacja o wymogu podania danych

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania obowiązków prawnych, podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia, wykonania i rozliczenia takiej umowy. Brak podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia takiej umowy.

 

W przypadku podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia przez nas rozmów mogących prowadzić do zawarcia określonej umowy czy też samej odpowiedzi na Państwa zapytanie. Brak podania tych danych może skutkować naszą odmową udzielenia odpowiedzi bądź prowadzenia rozmów w przedmiocie potencjalnego zawarcia umowy.

 

W przypadku kontaktu z nami podanie danych jest niezbędne do zapewnienia nam możliwości porozumiewania się z Państwem oraz załatwienia Państwa sprawy. Brak podania tych danych będzie skutkował odmową udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie bądź brakiem możliwości realizacji Państwa interesu.

 

W przypadku przystąpienie do procesu rekrutacyjnego niezbędne jest podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

 

W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.