Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 w sprawie bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu oraz stosowania niektórych chemikaliów.

Celem REACH jest przede wszystkich ochrona zdrowia i środowiska, w tym rozpowszechnianie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku.

REACH nie stosuje się do:

  • substancji radioaktywnych
  • substancji pod nadzorem celnym
  • półproduktów niewyodrębnionych
  • przewozu substancji

Siedem substancji SVHCs dodanych do Listy Kandydackiej
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) w dniu 20 czerwca 2011 roku,  dodała siedem substancji chemicznych do listy kandydackiej obejmującej substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC), podlegające procedurze udzielania zezwoleń. Obecna lista obejmuje 169 SVHC.
Na producentach i importerach artykułów ciąży obowiązek włączenia siedmiu substancji  w dokumenty informujące odbiorców czy jakakolwiek z tych substancji jest zawarta w ilości większej niż 0.1% wagowych. Dodatkowo, jeżeli te substancje są obecne w artykułach w ilości 1 tony lub więcej na rok, są zobligowani do poinformowania ECHA w ciągu 6 miesięcy od momentu włączenia tych substancji do Listy Kandydackiej.

 

Identyfikacja substancji

Standardowe sposoby użycia

Nazwa substancji

Numer EC

Numer CAS

Cobalt dichloride

231-589-4

7646-79-9

Wskaźniki wilgotności, produkty pośrednie syntezy związków kobaltu, witamina B12, pigmenty, żywność dla zwierząt, produkty weterynaryjne

2-ethoxyethyl acetate

203-839-2

111-15-9

Rozpuszczalniki chemiczne, formulacje farb, lakierów & powłok, produkty pośrednie w przemyśle chemicznym, materiały konstrukcyjne, produkty dla gum i plastików, barwniki, kleje.

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)

271-084-6

68515-42-4

Kleje & substancje spajające, farby, lakiery, materiały konstrukcyjne, środki zmiękczające, PVC, powłoki dachów, produktów budowlanych: cement, spoiny uszczelniające, plastyfikatory izolacji kabli elektrycznych

Hydrazine

206-114-9

7803-57-8-302-01-2

Inhibitory korozji, produkty pośrednie do systezy farmaceutyków, środków ochrony roślin, farb,  farb drukarskich, monomery w polimeryzacji

1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)

212-828-1

872-50-4

Procesy nakładania powłok w wysokiej temperaturze, latex akrylowy & styrenowy, zmywacz do farb, odtłuszczacze w przemyśle, usuwanie fotomasek

1,2,3-trichloropropane

202-486-1

96-18-4

Rozpuszczalniki; agent łączący elastomery polisiarczkowe & hexa fluoropropylen

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7 rich (DIHP)

276-158-1

71888-89-6

Plastyfikatory w PVC, szczeliwa, farby drukarskie & powłoki.

Strontium chromate

232-142-6

7789-06-2

Pigmenty inhibitory rdzy dla substratów metali, formulacje powłok: lakiery, farby, kleje, szczeliwa, rozcieńczalniki, zmywacze farb.

Nasze rozwiązanie:
Intertek oferuje osczędny w kosztach test screening SVHC oraz ocenę ryzyka, w celu zidentyfikowania obecności SVHC w Państwa produktach.


Zapraszamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel.: 22 886 32 80 w. 108