REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 w sprawie bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu oraz stosowania niektórych chemikaliów.

Celem REACH jest przede wszystkich ochrona zdrowia i środowiska, w tym rozpowszechnianie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku.

REACH nie stosuje się do:

  • substancji radioaktywnych
  • substancji pod nadzorem celnym
  • półproduktów niewyodrębnionych
  • przewozu substancji

Siedem substancji SVHCs dodanych do Listy Kandydackiej
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) w dniu 20 czerwca 2011 roku,  dodała siedem substancji chemicznych do listy kandydackiej obejmującej substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC), podlegające procedurze udzielania zezwoleń. Obecna lista obejmuje 169 SVHC.
Na producentach i importerach artykułów ciąży obowiązek włączenia siedmiu substancji  w dokumenty informujące odbiorców czy jakakolwiek z tych substancji jest zawarta w ilości większej niż 0.1% wagowych. Dodatkowo, jeżeli te substancje są obecne w artykułach w ilości 1 tony lub więcej na rok, są zobligowani do poinformowania ECHA w ciągu 6 miesięcy od momentu włączenia tych substancji do Listy Kandydackiej.

 

Identyfikacja substancji

Standardowe sposoby użycia

Nazwa substancji

Numer EC

Numer CAS

Cobalt dichloride

231-589-4

7646-79-9

Wskaźniki wilgotności, produkty pośrednie syntezy związków kobaltu, witamina B12, pigmenty, żywność dla zwierząt, produkty weterynaryjne

2-ethoxyethyl acetate

203-839-2

111-15-9

Rozpuszczalniki chemiczne, formulacje farb, lakierów & powłok, produkty pośrednie w przemyśle chemicznym, materiały konstrukcyjne, produkty dla gum i plastików, barwniki, kleje.

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)

271-084-6

68515-42-4

Kleje & substancje spajające, farby, lakiery, materiały konstrukcyjne, środki zmiękczające, PVC, powłoki dachów, produktów budowlanych: cement, spoiny uszczelniające, plastyfikatory izolacji kabli elektrycznych

Hydrazine

206-114-9

7803-57-8-302-01-2

Inhibitory korozji, produkty pośrednie do systezy farmaceutyków, środków ochrony roślin, farb,  farb drukarskich, monomery w polimeryzacji

1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)

212-828-1

872-50-4

Procesy nakładania powłok w wysokiej temperaturze, latex akrylowy & styrenowy, zmywacz do farb, odtłuszczacze w przemyśle, usuwanie fotomasek

1,2,3-trichloropropane

202-486-1

96-18-4

Rozpuszczalniki; agent łączący elastomery polisiarczkowe & hexa fluoropropylen

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7 rich (DIHP)

276-158-1

71888-89-6

Plastyfikatory w PVC, szczeliwa, farby drukarskie & powłoki.

Strontium chromate

232-142-6

7789-06-2

Pigmenty inhibitory rdzy dla substratów metali, formulacje powłok: lakiery, farby, kleje, szczeliwa, rozcieńczalniki, zmywacze farb.

Nasze rozwiązanie:
Intertek oferuje osczędny w kosztach test screening SVHC oraz ocenę ryzyka, w celu zidentyfikowania obecności SVHC w Państwa produktach.


Zapraszamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel.: 22 886 32 80 w. 108