Produkty borderline na przykładzie kosmetyku i zabawki

Kosmetyki kolorowe dla dzieci są rozpatrywane często nie tylko jako typowy produkt kosmetyczny, lecz jako przykład produktu z pogranicza (borderline), czyli kosmetyk-zabawka. Oprócz głównej funkcji związanej z działaniem upiększającym, w przypadku dzieci mamy do czynienia z inną główną funkcją, jaką zapewnia produkt - zabawy. Zgodnie z europejskim  przewodnikiem dotyczącym produktów borderline wyroby, które zgodnie z ich przeznaczeniem są dedykowane do stosowania jako makijaż dla dzieci powinny być zaliczone do kategorii kosmetyków. Jest to tłumaczone tym, ze  w definicji „produktu kosmetycznego” nie jest określony wiek osoby, tylko jego przeznaczenie oraz pełniona funkcja. Z tego też względu kosmetyki kolorowe dla dzieci podlegają pod Rozporządzenie UE nr 1223/2009. Kosmetyki do makijażu dla dzieci mogą być również objęte unijną dyrektywą zabawkową nr 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., która to dotyczy bezpieczeństwa zabawek.

Biorąc pod uwagę wymogi stawiane produktom kosmetycznym trzeba mieć na względzie, że kosmetyki dla dzieci muszą przejść szereg badań, które są wykonywane dla tej grupy produktów. Przede wszystkim produkcja musi odbywać się w ściśle określonych warunkach, które zapewnia standard jakości GMP kosmetycznego (ISO 22716). Ponadto przed wprowadzeniem na rynek kosmetyk musi przejść szereg badań laboratoryjnych potwierdzających jego jakość. Następnym etapem w ocenie jakości i bezpieczeństwa formuły jest przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Ocenę ta przeprowadza wykwalifikowana osoba, tzw. safety assessor, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Na podstawie przeprowadzonej oceny producent dostaje zielone światło, które pozwala mu wprowadzić produkt na rynek. Pozostają jeszcze kwestie prawidłowego oznakowania produktu, z uwzględnieniem dodatkowych ostrzeżeń, w myśl Artykułu 19 pkt. 1 d).

Zgodnie z definicją zabawki, którą podaje Dyrektywa zabawkowa, kosmetyki dla dzieci posiadające tzw. play value, czyli takie których kształt, forma, wzornictwo są atrakcyjne dla dziecka z punktu widzenia zabawy, należy traktować jako zabawkę. Taka interpretacja narzuca na producenta i dystrybutora obowiązek spełnienia postanowień i wymagań bezpieczeństwa określonych w dyrektywie. Należy przede wszystkim pamiętać, że zabawki muszą być zaprojektowane i wyprodukowane przy zastosowaniu materiałów, które nie stwarzają ryzyka urazu fizycznego, z zachowaniem wymagań dotyczących higieny i czystości, w sposób pozwalający uniknąć ryzyka infekcji, zachorowania czy zatrucia. Nie mogą również stanowić zagrożenia pożarowego dla dziecka, a także nie mogą zawierać pierwiastków radioaktywnych i innych substancji szkodliwych dla zdrowia dziecka. Do obowiązku producenta należy między innymi sporządzenie dokumentacji technicznej zabawki i przeprowadzenie właściwej oceny bezpieczeństwa i zgodności. Ocena bezpieczeństwa polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, które zabawka może stwarzać, oraz analizie  ewentualnego narażenia na takie zagrożenia. Ocena bezpieczeństwa przeprowadza się przed wprowadzeniem zabawki do sprzedaży. Musi ona uwzględniać wymienione wcześniej zagrożenia. Ocena zgodności polega natomiast na potwierdzeniu przez producenta, że jego zabawka spełnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa określone w dyrektywie. Może być przeprowadzana wewnętrznie lub przez stronę trzecią.

Przegląd i ocena opakowania wraz z ostrzeżeniami i instrukcją obsługi, badania fizyko-mechaniczne oraz palności wykonywane są zgodnie z wymogami normy EN71 część 1 i 2. Bezpieczeństwo chemiczne sprawdzane jest głównie w oparciu o wymogi normy EN71 część 3 (migracja 19 pierwiastków określonych w normie) oraz wymagania Rozporządzenia Reach załącznik XVII (np. zawartość ftalanów, kadmu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, związków AZO, benzenu, organicznych związków cyny i innych substancji z załącznika XVII).

Istotną kwestią jest prawidłowa klasyfikacja wiekowa zabawki. Zabawki imitujące kosmetyki, przeznaczone dla dzieci i służące do zabawy imitującej zachowanie dorosłych, takie jak np. tusz to rzęs, cienie do powiek, lakier do paznokci, perfumy, tatuaże naklejane na skórę, i wiele innych, zgodnie z wytycznymi CEN dotyczącymi klasyfikacji zabawek nie powinny być stosowane dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy życia.

  

PO WIĘCEJ INFORMACJI        
+48 24 235 71 81        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Linkedin/Intertek Poland