Okresowe badanie wody jest jednym z elementów każdego systemu HACCP.

Laboratorium Intertek oferuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r., w tym także w kierunku Legionella zgodnie z PN-EN ISO 11731. Badania oraz pobór próbek odbywa się zgodnie obowiązującymi normami, które są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz zatwierdzone przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, co uprawnia nas do pobierania próbek i badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Co to jest Legionella?

Legionella to małe gram-ujemne, urzęsione pałeczki z bardzo rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi wzrostu. Jako źródło energii wykorzystują białka zamiast węglowodanów. Ich specyficzne wymagania wzrostowe to: L-cysteina i niektóre kwasy tłuszczowe, jony żelaza, cynku i magnezu (idealne miejsca dla niej to stare instalacje wodociągowe). Są bezwzględnymi tlenowcami, rosną w zakresie temp. od 20 do 42°C, w zakresie pH: 5,0-8,5.

Występowanie

Są bardzo szeroko rozpowszechnione w środowiskach naturalnych, w zbiornikach wodnych, glebie, kałużach, strumykach, wodach termalnych, itp. w liczbie, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Liczba bakterii Legionella w wodach powierzchniowych wynosi 103 – 106 jtk w litrze. Bakterie te przedostają się z wód powierzchniowych i gleby poprzez stacje uzdatniania wody do instalacji wody w budynkach, a stamtąd do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zagrożenie stanowią, gdy nastąpi namnożenie się ich w instalacjach i urządzeniach wodnych, które wytwarzają aerozol wodno-powietrzny, takich jak wieże chłodnicze, instalacje wodociągowe, instalacje klimatyzacyjne, baseny perełkowe, wanny z hydromasażem, jacuzzi, prysznice, natryski, nawilżacze, myjnie samochodowe, a także urządzenia medyczne, przede wszystkim inhalatory i turbiny dentystyczne. Ponadto mogą przedostawać się z powietrzem zewnętrznym zawierającym cząstki gleby, kurzu, mikroorganizmy, opadami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami przedostającymi się do instalacji podczas montażu, rozruchu lub remontów. Doskonałe warunki rozwoju znajdują się w długich i rozgałęzionych sieciach wody ciepłej w dużych kompleksach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej: hotele, pensjonaty, biurowce, szpitale, domy pomocy społecznej, itp.

Zagrożenie

Zagrożenie stanowi gdy liczba bakterii przekracza 102 jtk/100ml wody

Zakażenie pałeczkami Legionella ma charakter inhalacyjny i występuje w wyniku przedostania się do płuc skażonego aerozolu wodno-powietrznego o wielkości kropli 2-5µm lub w wyniku aspiracji wody do płuc. Czas inkubacji w przypadku legionelozowego zapalenia płuc wynosi 2-10 dni, ale również stwierdzano przypadki zachorowań po 21 dniach od dnia zarażenia.

Pochodzenie

Po raz pierwszy wyizolowano bakterie z rodzaju Legionella w trakcie epidemii choroby legionistów (ciężkie zapalenie płuc) w 1976r. w Filadelfii. Do rozwoju bakterii doszło w hotelowym systemie klimatyzacji. Lista osób, które zachorowały różni się w zależności od źródeł, ale przyjmuje się, że ogółem zachorowało 221 z czego 34 osoby zmarły. Przeprowadzone dochodzenie ostatecznie dowiodło, że to bakteria Legionella pneumophila jest odpowiedzialna, za te zachorowania.

Gatunki

Jak podaje norma PN-EN ISO 11731 dotychczas zostało opisanych co najmniej 61 różnych gatunków. U 26 z tych gatunków odnotowano szczepy infekujące człowieka, spośród najczęściej identyfikowalnych jest Legionella pneumophia sg 2-14, rzadziej wykrywana jest Legionella pneumophia sg 1 i mikroflora mieszana.

Polskie Prawo

W polskim prawie choroba legionistów została zakwalifikowana jako choroba zakaźna i jest wyszczególniona w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. z późniejszymi zmianami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr. 234, 2008, poz.1570). Ustawa nakłada na właścicieli , posiadaczy lub zarządzających nieruchomością obowiązek utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania chorobom zakaźnym. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nakłada obowiązek badania skażenia i podejmowania działań w celu ograniczenia zagrożenia. Poziom Legionella należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. Zał. 5 do ww Rozp. określa: wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda,  minimalną częstotliwość pobierania oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego. W celu monitorowania stanu instalacji wodnych i klimatyzacyjnych należy przeprowadzać systematyczne badania polegające na wykrywaniu bakterii z rodzaju Legionella. Obecnie najpowszechniej stosowane metody to metody hodowlane. Badanie wody w kierunku Legionella trwa 10-12 dni.

Zalety Intertek

Nasze akredytowane laboratorium oferuje Ci niezależne usługi w zakresie pobierania próbek i analiz, które są wykonywane przez doświadczonych specjalistów. Możemy pomóc Ci ograniczyć ryzyko zanieczyszczeniem poprzez regularne badanie jakości Twojej wody, co znacznie obniża prawdopodobieństwo rozwoju tych bakterii oraz zmniejsza lub ogranicza zanieczyszczenie w przyszłości. Łatwiej jest zapobiegać, niż później eliminować tą bakterię ze środowiska, co jest szczególnie trudne, ze względu na wysoką odporność Legionelli na chlor oraz pozostałe środki dezynfekcyjne. Ma to związek z wytwarzaniem śluzowatej otoczki na zewnątrz błony komórkowej oraz wyjątkową zdolnością do tworzenia biofilmów.

W sprawie oferty badań wody zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:

Telefon: +48 24 235 71 81
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.