Aktualizacja do rozporządzenia nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (EU) 2020/1245 w sprawie rozporządzenia (EU) nr 10/2011 dotyczącego materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Aktualizacja weszła w życie z dniem 23.09.2020. Najważniejsze zmiany dotyczą nowych wymagań związanych z migracją specyficzną (Załącznik II) oraz kontrolą zgodności (załącznik V).

Ograniczenia dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych (Załącznik II)

W tabeli został przedstawiony wykaz limitów migracji dla substancji migrujących z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych:

 

 Limit migracji specyficznej (SML) [mg/kg żywności lub płynu modelowego]

Antymon

0,04

Arsen

Nie wykryto
(Limit wykrywalności 0.01)

 Kadm  

Nie wykryto
(Limit wykrywalności 0.002)

 Chrom  

Nie wykryto
(Limit wykrywalności 3.6 mg/kg jeśli udowodniono, że można wykluczyć obecność Chromu VI, 0.01 mg/kg w pozostałych przypadkach)

Europ

0,05*

Gadolin

0,05*

Lantan

0,05*

Ołów

Nie wykryto
(Limit wykrywalności 0.01)

Rtęć

Nie wykryto
(Limit wykrywalności 0.01)

Terb

0,05*

 
*Lantanowce (Europ, Gadolin, Lantan oraz Terb) są dopuszczone pod pewnymi warunkami:

  • Ich suma nie przekracza limitu migracji specyficznej wynoszącego 0,05 mg/kg
  • Zgodnie z art. 16 dokumentację uzupełniającą powinny stanowić dowody analityczne, w których zostanie wykazane, iż lantanowce są w żywności bądź w płynie modelowym imitującym żywność w postaci zdysocjowanych jonów.

Pierwszorzędowe aminy aromantyczne

Wprowadzono następujące zmiany dotyczące granicy wykrywalności dla pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA):

  • ≤ 0.002 mg/kg dla każdej PAA umieszczonej w pozycji 43 dodatku 8 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady; dla nich nie został określony limit migracji w tabeli 1 w załączniku 1
  • ≤ 0.01 mg/kg dla sumy PAA nie umieszczonej w pozycji 43 dodatku 8 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz nie został dla nich określony limit migracji w załączniku 1

Kontrola zgodności (załącznik V)

W przypadku materiałów i wyrobów wielokrotnego użytku rozporządzenie wymaga, aby specyficzna migracja między kolejnymi testami nie wzrastała.

Ogólne warunki testowania migracji globalnej:

  • OM0 30 min. w temperaturze 40 °C dla materiałów do kontaktu z żywnością w niskich temperaturach w czasie krótszym bądź równym 30 minut.
  • OM4 badanie w temperaturze zroszenia kiedy badanie w 100 °C jest technicznie trudne.

Dodano zasady testowania sprzętu i urządzeń do przetwarzania żywności.

Oprócz tych zmian wprowadzono również drobne zmiany do unijnego wykazu substancji dozwolonych i deklaracji zgodności.

Okres przejściowy

Materiały wykonane z plastiku oraz wyroby zgodne z rozporządzeniem nr 10/2011 jako stosowne przed dniem 23 września 2020 i które zostaną wprowadzone do obrotu przed 23.03.2021 mogą być nadal w obrocie do 23.09.2022 i pozostawać na rynku do momentu sprzedaży wszystkich zapasów.

Zapraszamy do kontaktu z naszą obsługą klienta:

Telefon: +48 22 886 32 80
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.