Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Intertek przeprowadza badania chemikaliów i barwników oraz ich zastosowań, takich jak tusze, opakowania, żywność, produkty farmaceutyczne oraz tekstylia, odzież i obuwie.

Chemikalia i substancje barwiące są obecne w produkcji wielu produktów konsumpcyjnych i przemysłowych, w tym odzieży i tekstyliów, zabawek, kosmetyków, obuwia, wyrobów medycznych, leków, detergentów przemysłowych i domowych oraz opakowań. Mogą one między innymi nadawać określone funkcje, zapobiegać rozwojowi pleśni, minimalizować degradację produktu lub nadawać produktowi żywy kolor.

Wyzwaniem dla producenta tych chemikaliów jest zapewnienie, aby miały one najwyższą jakość i odznaczały się optymalną wydajnością. Bezpieczeństwo ma pierwszorzędne znaczenie, a zatem na każdym etapie łańcucha dostaw należy oceniać ich skład oraz obecność substancji niebezpiecznych.

Producenci wyrobów gotowych, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, muszą sprostać ograniczeniom stawianym dla chemikaliów na całym świecie, zwracając szczególną uwagę na odpowiedni dobór barwników i składników chemicznych stosowanych w produkcji i wykończeniu.

W tym celu należy unikać substancji niebezpiecznych lub podlegających ograniczeniom, takich jak metale ciężkie, formaldehyd, ftalany lub barwniki azowe oraz produkty ich rozkładu.

Intertek jako partner Total Quality Assurance, może pomóc we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania chemikaliami, obejmujących cały łańcuch dostaw, w tym ocenę ryzyka toksykologicznego składników, wytyczne dotyczące oznakowania, kontrolę substancji podlegających ograniczeniom oraz doradztwo prawne w celu zapewnienia, że Państwa produkt jest bezpieczny.

Nasze badania i ekspertyzy umożliwiają identyfikację i ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, łańcuchami dostaw i procesami biznesowymi.

Nasi doświadczeni specjaliści mogą wspierać Państwa w ulepszaniu produktów przez analizę składu i badania nad deformulacją. Nasze laboratoria mogą przeprowadzać badania w kierunku potencjalnych alergenów lub substancji czynnych, takich jak środki powierzchniowo czynne, a także pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem chemicznym lub bezpieczeństwem mikrobiologicznym.

Badania interakcji pomiędzy chemikaliami a podłożami, takimi jak skóra, tkanina, włosy, opakowania i powierzchnie twarde, pomagają ocenić w jakim stopniu Państwa produkty i usługi odpowiadają standardom jakości, bezpieczeństwa, trwałości i wydajności.

 

Tekstylia, odzież i Obuwie

Barwniki i dodatki są stosowane podczas produkcji i wykańczania tekstyliów, odzieży i obuwia, w celu nadania im określonych funkcji, zapobiegania rozwojowi pleśni i degradacji produktu lub wzmocnienia koloru.

Wiele barwników i substancji chemicznych zostało uznanych za groźne dla zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Dlatego też na całym świecie uchwalono przepisy i regulacje mające na celu promowanie bezpieczeństwa środowiska, a także ochronę zdrowia ludzkiego.

Intertek może współpracować z Państwem w celu wdrożenia odpowiedniego rozwiązania w zakresie zarządzania chemikaliami w Państwa sieci dostaw, w tym badań na obecność substancji podlegających ograniczeniom, takich jak barwniki azowe, barwniki dyspersyjne, środki uniepalniające, formaldehyd, środki grzybobójcze takie jak fumaran dimetylu (DMF), pestycydy, ftalany i metale ciężkie, i inne.

Wiedza naszych ekspertów Total Quality Assurance jest stale aktualizowania i poszerzana, tak aby wspierać naszych Klientów z precyzją, pasją, i na czas, umożliwiając im ciągły, bezpieczny postęp.