Intertek przeprowadza badania chemikaliów i barwników oraz ich zastosowań, takich jak tusze, opakowania, żywność, produkty farmaceutyczne oraz tekstylia, odzież i obuwie.

Chemikalia i substancje barwiące są obecne w produkcji wielu produktów konsumpcyjnych i przemysłowych, w tym odzieży i tekstyliów, zabawek, kosmetyków, obuwia, wyrobów medycznych, leków, detergentów przemysłowych i domowych oraz opakowań. Mogą one między innymi nadawać określone funkcje, zapobiegać rozwojowi pleśni, minimalizować degradację produktu lub nadawać produktowi żywy kolor.

Wyzwaniem dla producenta tych chemikaliów jest zapewnienie, aby miały one najwyższą jakość i odznaczały się optymalną wydajnością. Bezpieczeństwo ma pierwszorzędne znaczenie, a zatem na każdym etapie łańcucha dostaw należy oceniać ich skład oraz obecność substancji niebezpiecznych.

Producenci wyrobów gotowych, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, muszą sprostać ograniczeniom stawianym dla chemikaliów na całym świecie, zwracając szczególną uwagę na odpowiedni dobór barwników i składników chemicznych stosowanych w produkcji i wykończeniu.

W tym celu należy unikać substancji niebezpiecznych lub podlegających ograniczeniom, takich jak metale ciężkie, formaldehyd, ftalany lub barwniki azowe oraz produkty ich rozkładu.

Intertek jako partner Total Quality Assurance, może pomóc we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania chemikaliami, obejmujących cały łańcuch dostaw, w tym ocenę ryzyka toksykologicznego składników, wytyczne dotyczące oznakowania, kontrolę substancji podlegających ograniczeniom oraz doradztwo prawne w celu zapewnienia, że Państwa produkt jest bezpieczny.

Nasze badania i ekspertyzy umożliwiają identyfikację i ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, łańcuchami dostaw i procesami biznesowymi.

Nasi doświadczeni specjaliści mogą wspierać Państwa w ulepszaniu produktów przez analizę składu i badania nad deformulacją. Nasze laboratoria mogą przeprowadzać badania w kierunku potencjalnych alergenów lub substancji czynnych, takich jak środki powierzchniowo czynne, a także pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem chemicznym lub bezpieczeństwem mikrobiologicznym.

Badania interakcji pomiędzy chemikaliami a podłożami, takimi jak skóra, tkanina, włosy, opakowania i powierzchnie twarde, pomagają ocenić w jakim stopniu Państwa produkty i usługi odpowiadają standardom jakości, bezpieczeństwa, trwałości i wydajności.

 

Tekstylia, odzież i Obuwie

Barwniki i dodatki są stosowane podczas produkcji i wykańczania tekstyliów, odzieży i obuwia, w celu nadania im określonych funkcji, zapobiegania rozwojowi pleśni i degradacji produktu lub wzmocnienia koloru.

Wiele barwników i substancji chemicznych zostało uznanych za groźne dla zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Dlatego też na całym świecie uchwalono przepisy i regulacje mające na celu promowanie bezpieczeństwa środowiska, a także ochronę zdrowia ludzkiego.

Intertek może współpracować z Państwem w celu wdrożenia odpowiedniego rozwiązania w zakresie zarządzania chemikaliami w Państwa sieci dostaw, w tym badań na obecność substancji podlegających ograniczeniom, takich jak barwniki azowe, barwniki dyspersyjne, środki uniepalniające, formaldehyd, środki grzybobójcze takie jak fumaran dimetylu (DMF), pestycydy, ftalany i metale ciężkie, i inne.

Wiedza naszych ekspertów Total Quality Assurance jest stale aktualizowania i poszerzana, tak aby wspierać naszych Klientów z precyzją, pasją, i na czas, umożliwiając im ciągły, bezpieczny postęp.