Kontrola nad jakością i ilością dostaw produktów masowych, płynnych oraz sypkich jest niezwykle ważnym aspektem procesu dostarczania towarów. To jeden z najważniejszych etapów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Podczas kontroli należy upewnić się, że towary spełniają wszystkie wymogi kontraktowe. Nawet najlepszy pod względem jakości towar od sprawdzonego dostawcy może stracić swoje wiodące właściwości lub zostać uszkodzony, jeżeli transport nie będzie przebiegał w odpowiednich warunkach.

Ocena jakościowa i ilościowa żywności

Każda kontrola jakości powinna rozpoczynać się oględzinami opakowań – jeśli będą one uszkodzone lub zabrudzone, nie zostaną przyjęte przez odbiorcę. W przypadku puszkowanych towarów należy wykluczyć oznaki bombażu i ślady rdzy. Opakowania próżniowe powinny być odpowietrzone, a towary bez opakowań – umieszczane w czystych pojemnikach z możliwością zamknięcia.

Pełen nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem żywności

Etap pierwszy kontroli jakości dostaw i transportu żywności to wspomniane wyżej upewnienie się, że towar został odpowiednio spakowany i zabezpieczony na czas transportu. Jeśli produkt musi być przechowywany w chłodnym miejscu, konieczne jest sprawdzenie temperatury w ładowni środka transportu. Najlepiej nada się do tego pirometr, tj. termometr bezdotykowy; temperatura może być sprawdzona również na specjalnym czytniku w kabinie kierowcy, który podczas transportu powinien kontrolować jej wartość i odpowiednio zareagować, gdy zbyt mocno wzrośnie. Dbałość o bezpieczny załadunek i rozładunek towaru pozwoli zminimalizować, a często nawet całkowicie wyeliminować ryzyko strat i dokładnie zbadać jakość żywności.

Zarządzanie łańcuchem dostaw na każdym etapie

Zarządzanie łańcuchem dostaw składa się z pięciu etapów:

  1. Planowanie. Każda firma potrzebuje opracowanej strategii zarządzania zasobami, które pozwolą na zaspokajanie popytu na dane towary. Proces planowania koncentruje się m.in. na opracowywaniu miar, dzięki którym monitoruje się łańcuch dostaw (efektywność, koszty, jakość).
  2. Źródło. Firma powinna posiadać dostawców wytwarzających własne produkty. Aby usprawnić kontakty z dostawcami, warto opracować konkretny plan ustalania cen, dostaw, płatności, zarządzania zasobami.
  3. Wytworzenie. Etap ten opiera się na planowaniu czynności, które są niezbędne do produkcji, sprawdzenia, pakowania i wysyłki. To właśnie na tym etapie przeprowadza się szereg ważnych obliczeń (pomiary jakości, wielkości produkcji, wydajności pracowników).
  4. Dostawa. Ten etap, nazywany również logistyką, koncentruje się na koordynacji zamówień, rozwoju sieci magazynowej, wyborze przewoźników i utworzeniu systemu fakturowania.
  5. Zwroty. To opcjonalny etap, podczas którego należy zmierzyć się z możliwymi problemami powstałymi w łańcuchu dostaw. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie sieci punktów, w których przyjmuje się zniszczone produkty i oferuje wsparcie klientom.

Odnieś większy sukces dzięki ugruntowanemu i sprawdzonemu zarządzaniu łańcuchem dostaw Intertek. Intertek Agri Services jest wiodącym globalnym dostawcą w zakresie assurance, testów, kontroli i certyfikacji (ATIC) produktów rolnych. Działamy na każdym etapie cyklu produktu rolnego. Posiadamy specjalistyczną wiedzę, aby zapewnić całkowite wsparcie. Nasi Product Managerowie to uznani eksperci, posiadający głęboką znajomość warunków rynkowych, przepływów handlowych i powiązanych przepisów, a także technicznych aspektów specjalistycznych produktów.

Będą współpracować z Tobą nad wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdziekolwiek jesteś, na całym świecie.

W skrócie:

  • określanie ilości i jakości towaru/ładunku w zbiornikach
  • kontrola czystości zbiorników/ ładowni statku
  • nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem towaru/ładunku
  • pobieranie i analiza próbek towaru

 

Intertek Poland został członkiem–rzeczoznawcą GAFTA, międzynarodowego stowarzyszenia handlowego, którego celem jest wspieranie międzynarodowego handlu towarami rolnymi i ochrona interesów członków stowarzyszenia na całym świecie. Intertek Poland, jako zatwierdzony rzeczoznawca przeprowadza oceny jakości i weryfikacje oraz inspekcje stanu pasz, roślin strączkowych, ryżu oraz zbóż i innych towarów będących przedmiotem obrotu międzynarodowego.