Szybsze wprowadzanie produktów oświetleniowych na rynek i wydłużanie ich cyklu życia dzięki światowemu liderowi w zakresie jakości i wydajności oświetlenia.

Aby zapewnić Total Quality Assurance w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i efektywności energetycznej, Intertek posiada wiedzę specjalistyczną umożliwiającą szybkie wprowadzanie produktów oświetleniowych na rynki światowe. Dzięki dziedzictwu narodzonemu przez Thomasa Edisona w 1896 roku stworzyliśmy międzynarodowy model biznesowy, którego celem jest szybsze wprowadzanie na rynek produktów wysokiej jakości niż konkurencja. Intertek może nie tylko przetestować i certyfikować Twój produkt na rynku krajowym i międzynarodowym, ale oferujemy jedyne w branży kompletne rozwiązanie do zarządzania jakością - zapewnianie, testowanie, inspekcja i certyfikacja w celu ograniczenia ryzyka i uzyskania przewagi konkurencyjnej!