Wprowadzaj produkty na rynek szybciej i bardziej pewnie dzięki liderowi Total Quality Assurance w zakresie certyfikacji i testów HVACR

Wymagania rynkowe dotyczące urządzeń HVACR szybko ewoluują, w tym standardy bezpieczeństwa, efektywności energetycznej, wydajności, chemikaliów, Internetu Rzeczy i innych. Aby zapewnić najbardziej efektywną drogę do sukcesu produktu, producenci i interesariusze na całym świecie zwracają się do Intertek w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji regulacyjnych oraz zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z zapewnianiem, testowaniem, inspekcją i certyfikacją.

Stowarzyszenia branżowe, takie jak AHRI i AHAM, polegają na nas w naszym zaangażowaniu w obsługę klienta, wiedzę fachową i testy jakości. Przetestuj i certyfikuj swoje produkty na rynki, na które musisz dotrzeć, z czasem oczekiwania oczekiwanym od zaufanego partnera.